fbpx
Nyhet

Åsa-Lina och Sara utbildar hästnäringens ledare

Ledarskapsutbildningen Ledarpraktikan Häst startar med en ny omgång till hösten. Utbildningen ges genom Hästsportens Folkhögskola i samverkan med HNS.

Utbildningen genomfördes första gången 2018 och Åsa-Lina Nordlund, Nordlund Utveckling, och Sara Westholm, HNS, har ansvarat för den genom åren.

Vem vänder sig Ledarpraktikan till och hur ser upplägget ut?
Ledarpraktikan vänder sig till arbetsgivare i hästnäringen som vill utvecklas i sitt ledarskap. Utbildningen utgår mycket från det vi kallar Konsten att leda sig själv, det vill säga att jobba med självledarskapet. Vi jobbar även med Konsten att leda mina medarbetare, Konsten att leda min verksamhet och Konsten att leda med helhet. Utbildningen pågår i drygt ett år och förutom fyra träffar ingår även individuell coachning samt besök från coachen på den egna arbetsplatsen där vi gör en så kallad slöserijakt, dvs vi tittar på det som vi ska förstärka respektive förändra i verksamheten.

Vad upplever ni har blivit den största skillnaden för dem som går utbildningen?
Många deltagare har gjort stora individuella utvecklingsresor som är väldigt spännande att följa. Men vi ser också stor utveckling i verksamheterna, både förbättringar när det kommer till de ekonomiska resultaten, men också när det gäller arbetsmiljö och kundbemötande.

Varför tycker ni att man ska gå Ledarpraktikan?

Många gånger hamnar man som ledare i en känsla av ”näsan precis ovanför vattenytan”, dvs att släcka bränder och inte få tid till utveckling, i synnerhet i en bransch som hästnäringen där vi aldrig helt kan stänga verksamheten. Ledarpraktikan utgår från de behov som finns i hästnäringen, men ger dessutom verktyg kopplade till att utveckla det personliga ledarskapet, att hantera stress, att jobba med balans för sig själv och sina medarbetare, samt att inte slösa tid, energi och pengar på onödiga saker. Om man vill lära sig att må och prestera bättre kan Ledarpraktikan vara en god hjälp!

Om utbildningen
  • Utbildningen pågår under drygt 12 månader under 2022-2023. Fysiska och digitala träffar varvas med träffar med individuell coachning, egen studiegrupp samt hembesök med sk Slöserijakt.
  • Inläsning samt hemarbete utifrån handlingsplan med coachen.
  • Drivkrafts- och personlighetsanalys.

Kursstart hösten 2022 

Träff 1: 14 – 15 september 2022
Träff 2: 7 – 8 februari 2023
Träff 3: 3 – 4 maj 2023
Träff 4: 13 -14 september 2023

Läs mer och anmäl dig till utbildningen

Läs mer om Ledarpraktikan

Läs mer om slöserijakten

Kontaktperson
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen