fbpx

Möt Emelie Colérus och Anna Cagner – två unga ledare i hästnäringen

Emelie Colérus och Anna Cagner är engagerade inom ridsporten och nu även deltagare i ledarskapsprogrammet Hästnäringens Unga Ledare del II. Båda gör nu praktik på Svenska Ridsportförbundets kansli.
Emelie Colérus, Hanna Josefsson (gör praktik vid ett senare tillfälle) och Anna Cagner (foto: Jessica Ortiz Bergström).

Emelie Colérus har under 7 år varit styrelseledamot i Djursholms Ridklubb, ett uppdrag som hon precis tagit paus ifrån på grund av studier. Men hon är fortfarande ledamot i ungdomssektionen i Stockholms Läns Ridsportförbund. Engagemanget i hästsporten startade som för så många andra med kärleken till hästar under tidig ålder på ridskolan. Det, tillsammans med att träffa inspirerande människor, personlig utveckling och även många andra faktorer har hållit henne kvar inom sporten.

– Under åren har jag har fått kunskaper som är helt ovärderliga, både för mig som person men även inom mitt arbetsliv, konstaterar Emelie. Jag driver bland annat utbildningsfrågor, är engagerad i klubbens tävlingsverksamhet, handledare för ”Grönt kort”-kurser och i Stockholms ridsportförbunds distrikt är jag engagerad i en satsning av unga tävlingsryttare och ledare på förberedande ungdomsledarkursen.

Emelie Colérus (foto: Jessica Ortiz Bergström).

Anna Cagner är ordförande i Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ungdomssektion och sitter i valberedningen för Centrala ungdomssektionen. Hon började rida på ridskola som femåring och sedan dess är det hästar som gäller. Hon brinner särskilt för att stallet ska vara en trygg och välkomnande plats för alla, genom hela livet.

– Min absoluta hjärtefråga är att alla ska kunna få ta del av rid/hästsporten på något sätt – på sina villkor! Oavsett vilken bakgrund man har eller var man kommer ifrån ska man känna sig trygg och sedd tillsammans med hästen, berättar Anna. Jag själv har en del fysiska utmaningar som gör att det är viktigt för mig att uppmärksamma såväl fysisk som psykisk ohälsa och de möjligheter som följer med hästen oberoende av om din utmaning syns eller är osynlig.

Anna Cagner (foto: Jessica Ortiz Bergström).

Emelie beskriver hur hon brinner för att se och hjälpa barn och ungdomar utvecklas och växa med basen i sitt intresse. Den unika möjligheten som finns för delaktighet och påverkan inom ridsportens organisation har också varit starkt bidragande för hennes engagemang som har byggts upp under många år.

– Ridsporten är en väldigt social sport att engagera sig i och det märks tydligt att det man gör faktiskt gör skillnad, beskriver Emelie. Speciellt på klubbnivå får man tillbaka mycket själv av det man gör! Jag är även lite av en ”organisationsnörd” som tycker det är kul att sitta på möten och planera för att kunna se resultaten efteråt.

För Anna är ett arbete inom hästnäringen något hon siktar mot, det skulle ge möjlighet att kunna utöva det hon älskar både som hobby, sport och yrke.

– Mitt mål är att kunna arbeta för att driva hästnäringen och ridsporten framåt, fortsätter Anna. Jag hoppas att i framtiden kunna berätta hela min historia och kanske inspirera andra att bygga sin framtid med hästen som utgångspunkt oavsett förutsättning!

Fakta om Hästnäringens Unga Ledare del II

De unga deltagarna kommer förses med verktyg och fördjupande kunskaper inom projektledning, gruppdynamik, medieträning och personlig utveckling. De får också möjligheten att skapa ett starkt nätverk mellan varandra men även med redan aktiva inom de olika medverkande organisationerna. Målet är att stärka dessa individer till att ta steget vidare mot organisationernas ledning.

Inom ramen för programmet kommer alla deltagare få göra praktik på kansliet till sin moderorganisation för att få en inblick och förståelse för det dagliga arbetet.

Både Emelie och Anna är deltagare i fördjupningsdelen av ledarskapsprogrammet Hästnäringens Unga Ledare del II där de nu ska göra praktik på Svenska Ridsportförbundets kansli. Praktiken rivstartar med deltagande på förbundsstämman för de båda unga ledarna.

– Ledarskapsprogrammet har varit spännande och givande på många sätt. Det bästa har nog varit att få träffa så många andra unga med liknande drivkrafter, engagemang och ett starkt intresse för häst. Det finns mycket att lära av varandra och men också av andra organisationer och discipliner, menar Emelie.

– Jag ser verkligen fram emot praktiken på Svenska Ridsportförbundets kansli, fortsätter Anna. Jag hoppas det ger mig en inblick i hur det är att arbeta dagligen med de frågor och strategier som många gånger diskuteras och beslutas av förtroendevalda, det kommer ge mig en djupare förståelse av hur de demokratiska processerna ”tas omhand” i det dagliga arbetet på förbundet.