fbpx

Mette Pökelmann – ung ledare med hjärtat i travsporten

Mette är 25-åringen som redan tagit stora steg mot en framtid mitt i travsportens centrum. Nu är hon även en av deltagarna i Hästnäringens Unga Ledare del II.
Mette Pökelmann (foto: Jessica Ortiz Bergström).

Mette Pökelmanns brinnande hästintresse har redan tagit henne från att ha hästen som hobby till en karriär inom travet. Hemma i Finland såddes det första fröet och idag är hon utbildad hästskötare, har jobbat som lärling och läst Hippologutbildningen på Wången. Därefter testades vingarna som sportassistent på Årjängstravet och biträdande sportchef på Trav Gävleborg. Nu är Mette egenföretagare och jobbar med olika uppdrag inom travet, bland annat välfärdsprojektet Travarhälsan. Samtidigt blir det en del tid i skolbänken med siktet iställt på en Master i husdjursvetenskap.

Vi ställde ett par frågor för att få veta mer om denna mångsysslande unga ledare:

Varför är du en passionerad traventusiast?
– Hela min vardag kretsar kring hästarna och travet. Jag har gått min egen väg och byggt på mitt travintresse med kunskap och idag har jag både akademisk examen och jobb i travsporten! Min drivkraft i mitt jobb är att göra det så bra som möjlighet för de aktiva och hästarna i sporten.

Vad får du tillbaka via ditt engagemang?
– Intressanta möten med andra engagerade människor ger mig mycket energi och inspiration. Jag vill även dela med mig av kunskaper och erfarenheter för att fler ska få ta del av sporten jag älskar.

FAKTA OM HÄSTNÄRINGENS UNGA LEDARE DEL II

De unga deltagarna kommer förses med verktyg och fördjupande kunskaper inom projektledning, gruppdynamik, medieträning och personlig utveckling. De får också möjligheten att skapa ett starkt nätverk mellan varandra men även med redan aktiva inom de olika medverkande organisationerna. Målet är att stärka dessa individer till att ta steget vidare mot organisationernas ledning.

Inom ramen för programmet kommer alla deltagare få göra praktik på kansliet till sin moderorganisation för att få en inblick och förståelse för det dagliga arbetet.

Har du någon förebild inom travsporten?
– Jag har flera förebilder, både inom ledarskap och hästhållning. Travbanechefen Roger Moström på Årjängstravet gjorde stort intryck på mig som chef. Han anställde mig trots att jag var nyutexaminerad och saknade erfarenhet, hans ledarskap var något utöver det vanliga. När det gäller hästhållning är mina förebilder personer som väljer forskningsbaserad kunskap i sin vardag och som sätter hästens välmående i fokus i alla verktyg.

Hur vill du utvecklas som ledare inom hästnäringen?
– Jag tror stenhårt att motivation, beslutsamhet och vilja att lära sig är viktigare än att tro sig kunna allt redan på ruta ett. För mig är nycklarna till ett gott ledarskap ansvarstagande och delaktighet – att kunna lyfta fram de styrkor som finns i en grupp så alla känner sig behövda. Jag vill i framtiden ha ett jobb där jag har nytta av allt jag lärt mig om ledarskap.