fbpx

Hästfoder 2018: Tips och råd för hästhållare

Sommaren 2018 har varit en av de varmaste och torraste på mycket länge. Året kommer bli kritiskt vad gäller foder i väldigt stora delar av landet. Här har vi samlat några punkter som kan ge hjälp på vägen. Tänk särkilt på att vara försiktig med importerat foder.

Många hästägare kommer ha svårt att få tag på grovfoder av bra kvalitet inför årets stallsäsong. Och de som får tag på foder kommer förmodligen behöva betala betydligt mer än normalt på grund av den begränsade tillgången. Det kommer därför handla om att vara smart och förvalta det grovfoder man antingen lyckats skörda eller köpa, på allra bästa sätt.

Har du löst din egen situation men har mark eller foder över till någon annan? Tveka inte att lägga ut info på någon av de tillgängliga kanalerna, du kan hjälpa andra!

Allmänt

 • Nyttja betet så länge det går för att minska behovet av skördat grovfoder. Kan tyckas omöjligt när betet ser ut att torka bort, men även gulnat gräs innehåller näring. Många hästar klarar sig även bra på naturbete eller andra marker med mindre näringsinnehåll. Stängsla och använd marken i omgångar för att undvika nedtrampning.
 • Undvik överutfodring och foderspill, tänk igenom tilldelning och rutiner så att spill och nedtrampat foder undviks så långt möjligt.
 • Nu är det viktigare än någonsin att ta en foderanalys och beräkna hästarnas foderstater. På kunskapssajten HästSverige finns ett gratis foderstatsprogram att använda.

Försiktighet vid import av foder!

 • Var försiktig med importerat grovfoder/halm från östeuropa pga risk för spridning av den allvarliga sjukdomen Afrikansk svinpest. Att få in sjukdomen i Sverige skulle få förödande konsekvenser för svensk grisproduktion och vildsvinsstam.
 • Afrikansk svinpest smittar inte hästar eller människor. Gödsel från hästar som ätit grovfoder från smittade länder kan inte heller sprida viruset vidare.
 • Via foder kan smittan spridas om det råkat komma med rester av smittade döda djur under pressningen. Det är därför mycket viktigt att hantera foder med misstanke om kadaverrester på ett klokt sätt. Normalt sett kasseras otjänliga balar genom att de ”kastas” på gödselstacken eller läggs ut i skogen och liknande, tänk på att detta inte är en smittskyddsmässigt ok hantering! Balar som misstänks vara smittade måste destrueras på ett säkert sätt.
 • Läs Jordbruksverkets ”Frågor & svar” och ta kontakt med myndigheten för frågor och funderingar: Enheten för CITES, foder och djurprodukter foderdjurprodukter@jordbruksverket.se
 • Jordbruksverkets huvudrekommendation är att om möjligt undvika att ta in foder från områden där sjukdomen förekommer (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien och Bulgarien). Mer info finns på Jordbruksverkets hemsida.

Blandat

LRF stöttar

 • Du hittar mer tips och råd om hållbar grovfoderanvändning hos LRF.
 • För att stötta sina medlemmar har LRF även öppnat en stödtelefon. Den är bemannad vardagar kl. 08-17 och nås på: 0771-18 08 11. Via telefonen kan du som är drabbad av torka få stöd och svar på frågor som kan uppkomma.
 • Hos LRF kan du också hålla dig uppdaterad om det allmänna läget med koppling till årets torka och fodersituation: Torkan 2018: Senaste nytt
Kontaktperson
Karolina Lagerlund Vd
Hitta din organisation inom hästnäringen