fbpx

Schyssta arbetsvillkor

Se till att hästjobbet verkligen blir ditt drömjobb! HNS arbetar tillsammans med övriga organisationer för en professionell näring som har schyssta villkor på arbetsplatserna.

Rättigheter och skyldigheter
Ett arbete innebär både rättigheter och skyldigheter. Du som anställd har rätt till lön för utfört arbete och att arbetsgivaren säkerställer en god arbetsmiljö. Om arbetet kräver det ska arbetsgivaren tillhandahålla skyddskläder, till exempel hjälm och skyddsskor. Du har också rätt till en så kallad dygnsvila på 11 timmar samt 36 timmars veckovila och 5 veckors semester varav 4 veckor är sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti.

Men ett arbete innebär också skyldigheter för dig som arbetstagare. Du är skyldig att passa tider och utföra det arbete du är anställd för. Du är också skyldig att medverka i arbetsmiljöarbetet, att rapportera fel och brister och följa regler och föreskrifter samt använda skyddsanordningar och skyddskläder. Du förväntas också vara lojal mot arbetsgivaren. Lojalitetsplikten innebär att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet, till exempel hålla egna ridlektioner utan arbetsgivarens vetskap och medgivande om du arbetar på en ridskola. Du får heller inte avslöja företagshemligheter eller skada företaget genom att tala illa om det, varken i verkligheten eller på sociala medier. Då riskerar du att förlora ditt jobb.

Hur ser det ut på ditt hästjobb? Stäm av checklistan
 • Du har en avtalsenlig lön
 • Du har ett anställningsbevis som reglerar lön, ersättningar (ersättning för eventuell övertid eller obekväm arbetstid – ob) och eventuella avdrag (t.ex. mat och fackföreningsavgift)
 • Eventuellt boende eller stallplats betalar du med din lön
 • Det finns ett kollektivavtal
 • Arbetsgivaren har tecknat arbetsmarknads- och pensionsförsäkring, till exempel via FORA.
 • Företaget/arbetsplatsen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Du har fått en introduktion till arbetet (eller har en handledare om du är under 18 år) och vet vilka förväntningar arbetsgivaren har
 • Arbetsgivaren tillhandahåller skyddskläder
Frågor och svar

• Är det att ha stallplats och foder till min häst?
• Är det att få kost och logi?
• Är det att få låna hästtransport?

Nej, det är inte lön. Det är viktigt att få ut hela sin bruttolön och sedan betala för stallplats, foder eller liknande för att få tillgodoräkna sig hela sin lön när det gäller framtida ersättningar. Framtida ersättningar kan vara föräldrapenning om man ska bilda familj, det kan vara ersättning vid sjukdom eller arbetsskada och längre fram i livet så baseras din pension på din bruttoinkomst. Du kan ha stallplats och mat till din häst, men ska betala det med din lön. Har du det gratis kan du komma att bli förmånsbeskattad

Exempel lön
Enligt det kollektivavtal som gäller från och med 1 juli 2017 ligger lönen för en hästskötare med 3 års yrkesvana på 23 222 kr. Utöver detta finns reglerat ersättning för obekväm arbetstid (kvällar och helg) och övertid.

I Sverige finns ingen reglerad minimilön och det finns heller ingen lagstiftning som anger att arbetsgivaren måste teckna försäkringar och betala in pension för de anställda. I Sverige regleras detta istället genom kollektivavtalen, som är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om lön och anställningsvillkor.

Det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen innehåller bestämmelser om anställningsformer, löner och ersättning, arbetstider, ledighet utöver den lagstadgade semestern, uppsägning och försäkringar om arbetstagaren blir sjuk, råkar ut för en olycka eller blir arbetslös, samt för den framtida pensionen. De försäkringar som är reglerade av kollektivavtalet kallas avtalsförsäkringar.

Det fackförbund som gäller om du arbetar som hästskötare är Kommunal. Du som är medlem i Kommunal kan vara med och påverka vilka frågor Kommunal ska driva i förhandlingar om nytt kollektivavtal. Detsamma gäller om man som anställd och hamnar i konflikt med sin arbetsgivare, då stöttar facket bara sina medlemmar.

Gäller för alla
Kollektivavtal gäller för alla som arbetar inom avtalsområdet. Det gäller alltså även för den som inte är med i facket. Att det gäller alla är själva vitsen med ett gemensamt kollektivavtal. Med kollektivavtal får alla samma villkor och försäkringar, men inte alltid samma lön. Kollektivavtalet sätter ofta lägstanivån för lönen, men hindrar ingen arbetsgivare att erbjuda bättre villkor.

En arbetsgivare som har kollektivavtal med Kommunal (det avtal som gäller för hästskötare) har automatiskt också förbundit sig att teckna trygghetförsäkringar via FORA (för tjänstemän gäller Collectum). Dessa täcker om du skulle bli skadad eller sjuk. Även företag som inte har kollektivavtal kan teckna FORA-Försäkringar. När du tar ett arbete är det viktigt att fråga efter om företaget har tecknat försäkringar för sina anställda.

Anställda på företag som tecknat FORA-Försäkringar får:

 • 10 % av lönen utöver sjukpenningen första året.
 • Ersättning vid godkänd arbetsskada.
 • Avsättning till tjänstepension om man fyllt 25 år.
 • Vid dödsfall får de efterlevande en klumpsumma pengar.
 • Föräldrapenningstillägg vid föräldraledighet.
 • Omställningsförsäkring vid uppsägning på grund av arbetsbrist, hjälp till att hitta ett nytt arbete och i vissa fall ekonomisk ersättning.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal betalar hen in till din pension. Det kan innebära stora skillnader i hur mycket du får ut när du ska pensionera dig trots lika stora inbetalningar, om man jämför den kollektivavtalade tjänstepensionen med andra tjänstepensioner som inte är kollektivavtalade.

Skillnaden mellan att ha kollektivavtalad pension och inte är stor. Exemplet nedan räknas från 25 år och att man går i pension vid 67 år. Om slutlön före pension är 25 032 kr/mån blir pensionen:
– Utan kollektivavtal ca 14 309 kr/mån
– Med kollektivavtal ca 18 015 kr/mån

Du tjänar på att din arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal!

Sjukpenning och föräldrapenning
Om du blir sjuk får du 80 % av din lön i sjukpenning från Försäkringskassan och får du barn får du också 80 % i föräldrapenning från Försäkringskassan. Om din lön har varit svart får du inga ersättningar vid sjukdom eller föräldraledighet.

Kontaktperson
Elin LeeApple Samordnare arbetsmarknad & samhälle
Hitta din organisation inom hästnäringen