fbpx

Regional Samverkan

Genom regionala samordnare utspridda över landet stöttar vi samverkan mellan organisationer, föreningar och andra aktörer med koppling till hästnäringen.

Häst, människa och samhälle är en trio att räkna med. Men hästnäringen har många gånger svårt att ta plats i samhället. Att arbeta tillsammans med målet att tala med en röst och dra åt samma håll ger bättre förutsättningar till påverkan i beslutsfrågor och möjlighet att sprida kunskap om hästnäringens samhällspåverkan i den egna regionen.

Nätverksform
De regionala nätverken samlar intresserade parter med lokal och regional prägel; t.ex. distrikt i Svenska Ridsportförbundet, LRF:s regioner, travsällskap och travbanor samt avels- och brukshästorganisationer, islandshäst-, western- och hästföretagarföreningar med basen i det specifika området.

Fakta Regional Samverkan

HNS samverkar via Hästnäringens Representationsråd (HRR) med de 12 största hästorganisationerna i landet. Med HRR som modell är målet med Regional Samverkan att försöka uppnå liknande nätverk ute i landet, nära lokala händelser och beslutsfattare. HNS roll är att stötta och stimulera till bildandet av dessa nätverk mellan hästnäringens regionala aktörer.

Det finns nu 19 st. nätverk med en sammanhållande samordnare (2020-02-18). Du hittar var de finns och kontaktuppgifter till samordnaren på kartan eller i dokumentet nedan.

  • Sprida information och kunskap om hästnäringens storlek, betydelse och samhällspåverkan i närområdet
  • Fungera som en kommunikationslänk mellan hästsektor, allmänhet och offentlig sektor
  • Påverkansarbete med hästen i fokus
  • Samhällsplanering, infrastruktur och markanvändning med hänsyn till hästen
  • Landsbygdsutveckling via Landsbygdsprogram eller Lokalt Ledd Utveckling
  • Långsiktigt hållbara nätverk i Sveriges samtliga 21 län
  • I nätverken finns en bred representation från intressenter och organisationer i den lokala/regionala hästnäringen
  • Samtliga nätverk sammanhålls av en samordnare som ansvarar för funktionen samt samordnar och driver processer
  • Nätverken arbetar efter fastställda utvecklingsplaner och/eller frågeställningar
Tidigare regionala aktiviteter
Kontaktpersoner
Elin LeeApple Projektledare
Ellinor Fuchs Projektledare
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.