fbpx

LRF Häst

LRF Häst är branschorganisationen som arbetar för Sveriges hästnäring genom politisk påverkan, marknadsanalyser, företagsutveckling och marknadskommunikation.

Samverkan inom samt utanför branschen och med parter som sitter på spetskompetens är en nödvändighet för att stärka HNS och hästnäringens arbete på alla fronter, via LRF Häst bidrar vi till fler hållbara och professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

För att uppnå det övergripande målet, fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft, har LRF Häst tre prioriterade verksamhetsområden – påverkansarbete, företagsutveckling och opinionsbildning.

HNS har en adjungerad plats i LRF Hästs Hästdelegation, som är LRF Hästs beslutande organ. Hästdelegationen ansvarar för godkännande av nya medlemmar i LRF Häst och har en rådgivande roll till LRFs riksförbundsstyrelse. LRFs riksförbundsstyrelse beslutar i policys och näringspolitik som är branschöverskridande och Hästdelegationen har där en rådgivande roll.

Till LRF Häst

Hitta din organisation inom hästnäringen