fbpx
Pressmeddelande

Det första stipendiet ur Stefan Johansons minnesfond utdelat

Kunskapsbiblioteket Hästunderstödda Insatser (HUI) – Stall Kungsgården tog på tisdag eftermiddag emot det första priset i Stefan Johansons minnesfond. Verksamheten mottog 100 000 kr som kommer att användas för att vidareutveckla kunskapsbiblioteket.
Pia Tillberg, Olof Karlander, Christina Risshytt Collman, Gunilla Silfverberg Foto: Jessica Ortiz Bergström

Stefan Johansons Minnesfond instiftades av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) tillsammans med Stiftelsen Hästforskning och familjen i samband med Stefans hastiga bortgång. Intressenter runt om i hästsverige bidrog till minnesfonden tillsammans med andra som Stefan hade arbets- och vänskapsrelationer med.

– De första pristagarna för detta fina stipendium uppfyller på alla sätt stipendiets idé och den utvecklingskraft för hästnäringen som Stefan Johanson personifierade så väl, säger juryns ordförande Anders Källström.

Minnesfonden riktas mot insatser inom hästsektorn som på ett extraordinärt vis, i Stefans anda, skapat utveckling och samverkan som inneburit gott för häst och människa.

Det är mycket ärofyllt att få ta emot detta pris till Stall Kungsgårdens bibliotek, då bibliotek alltid förknippats med lärdom och bildning. Det är av tradition den främsta symbolen för kunskap. Här ska vi i Stefan Johansons anda bygga upp ett bokbestånd och erbjuda en forskningsmiljö för att utveckla förståelsen för hästens betydelsefulla roll för att främja människors hälsa och värdighet, säger Gunilla Silfverberg, senior professor i vårdetik och ansvarig för biblioteket på Stall Kungsgården.

Juryn valde kunskapsbiblioteket för målsättningen att samla och tillgängliggöra historisk och aktuell kunskap på området HUI, vilket är ett viktigt led i att utveckla området som helhet samt stärka kännedomen om hästen som en resurs i det svenska samhället. Biblioteket finns inom verksamheten på Stall Kungsgården, ett nationellt centrum inom HUI, utvecklat på ett långsiktigt, ambitiöst och strukturerat sätt med bred kompetens.

Priset innebär en fantastiskt fin möjlighet för oss att kunna utveckla biblioteket till en viktig källa till kunskap för alla oss som jobbar med hästunderstödda insatser. Både i form av samlad kunskap om samspelet mellan häst och människa ur ett hälsoperspektiv, men också som en mötesplats, säger Pia Tillberg, leg. Fysioterapeut och Verksamhetsledare på Stall Kungsgården.

Läs mer om Stefan Johansons Minnesfond

FAKTA

Stall Kungsgården

Stall Kungsgården finns i Drottningholm, strax utanför Stockholm, och är ett centrum för hästunderstödd terapi, lärande och aktivitet med fokus på lust, glädje och jämlik samvaro. De vill också främja kunskapsutvecklingen och tillgängligheten till hästunderstödda insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg i landet genom samverkan och kunskapsspridning. Huvudman för verksamheten är Stiftelsen Hippocampus.

Besök Stall Kungsgårdens hemsida

Kontaktpersoner
Karolina Lagerlund Vd
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen