fbpx

Stefan Johansons Minnesfond

Stefan Johanson var vd för HNS under åren 2007-2018. I samband med hans bortgång 2018, för att hedra Stefans arbete och minne instiftade HNS och Stiftelsen Hästforskning tillsammans med familjen Stefan Johansons Minnesfond.

Stefan Johanson avled hastigt och oväntat på nyårsafton 2018. Vid tidpunkten för sin bortgång var Stefan vd i Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), styrelseordförande för Wången AB, Stiftelsen Hästforskning (SHF) och Travrondens moderbolag TR Media samt vice ordförande i styrelserna för Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm AB. I sin dagliga gärning som vd för hästnäringens paraplyorganisation HNS hade Stefan en stor spelplan.

Starkt förankrad i uppdraget att främja hästens plats i samhället byggde han ett stort förtroende inte bara bland många företrädare för hästorganisationerna i Hästnäringens Representationsråd men också hos såväl myndigheter som politiker runt hela landet. HNS tog 2009 initiativet till ett europeiskt hästnätverk (European Horse Network). Stefan ledde som dess förste ordförande under sex år detta till en väletablerad verksamhet som vunnit stor respekt i såväl EUs Brysselinstitutioner som i flera av Europas tunga hästländer.

Mitt i denna imponerade gärning lämnade Stefan ett stort tomrum efter sig i hästsverige. För att hedra hans minne och gärning tog HNS och SHF i samråd med familjen initiativet till en minnesfond. Intressenter runt om i hästsverige, men även andra som Stefan hade arbets- och vänskapsrelationer med bidrog. Fonden, som förvaltas av SHF, omfattar idag ca 600.000 kr.

Utmärkelserna via fonden ska riktas mot insatser inom hästsektorn som på ett extraordinärt vis, i Stefans anda, skapat utveckling och samverkan som inneburit gott för häst och människa. Framförallt ska innovativa insatser som stärkt hästen och hästens roll i samhället uppmärksammas.

Nominering och beslut

Urvalsprocessen hanteras av en nomineringskommitté utsedd av HNS styrelse. Uppdraget är att årligen ta fram 3-5 förslag på nomineringar till priset. Beslut om pristagare fattas därefter av en jury bestående av representant från Stefans familj, HNS ordförande samt två vice ordförande och ordförande i SHF.

Stefan Johanson
Kontaktperson
Karolina Lagerlund Vd
Hitta din organisation inom hästnäringen