fbpx
Nyhet

DEBATT: Inkludera hästekipage i nollvisionen

Trots att hästar är stora som älgar, vänder på en hundradels sekund och snabbt kommer upp i 50 kilometer i timmen saknas ofta respekten för dem bland andra trafikanter. I linje med nollvisionen är det nu nödvändigt att även inkludera hästekipage i samhällets satsning på trafiksäkerhet, det menar företrädare för Hästnäringens Nationella Stiftelse och Agria.
Foto: Rickard Lundgren

Den 5 oktober publicerade Skånska Dagbladet (Skd) en debattartikel från Agria och HNS, om oron bland ryttare och kuskar för att rida och köra i trafik. Här kan du läsa den i sin helhet.

Befogad oro bland hästägare i trafiken

Nästan varannan hästägare känner sig otrygg när de passerar trafikerade vägar tillsammans med en häst och hela 69 procent av hästägarna uppger i en färsk undersökning* att deras hästar har blivit skrämda av passerande fordon. Tyvärr är oron att röra sig ute i trafiken för hästekipage befogad, varje år drabbas minst ett 40-tal hästar av allvarliga skador eller dör i samband med trafikolyckor.

Knappt nio av tio svenska hästekipage rör sig emellanåt ute på större, trafikerade vägar. Samtidigt visar en norsk forskningsrapport** på allvarliga riskbeteenden bland bilister som att köra för nära hästekipaget, hålla för hög hastighet, negligera signaler från ryttare och, i värsta fall, använda tutan. Dessutom upplever var tredje hästägare att bilister inte ens saktar ned när de passerar ett hästekipage.

Fler trafikanter behöver bli medvetna om att hästen är ett flyktdjur som vänder blixtsnabbt och kan galoppera upp till runt 50 kilometer i timmen – ett gott skäl att lätta på gasen och öka avståndet. Lägg därtill att en normalstor häst väger runt 500 kilo och alltså har ungefär samma kroppsstorlek som en älg. Vilken bilist skulle inte sakta ned och hålla avstånd till en älg i vägkanten? I möte med hästekipage finns dessutom oskyddade människor, många gånger barn och unga ryttare, som utsätts för fara.

Med hjälp av två enkla medel kan alla bilister bidra till att skapa en tryggare trafikmiljö vid möte med hästekipage – sänka farten och hålla avstånd.

Låg hastighet är avgörande i mötet med hästar, det ger utrymme att agera på plötsliga händelser. Att visa respekt och vara uppmärksam på ryttarens eller kuskens tecken, som att röra handen upp och ned för att be om minskad hastighet, är andra viktiga delar.

Vi uppmanar nu Transportstyrelsen att skyndsamt och tydligare inkludera hästekipage i nollvisionen och samhällets satsning på trafiksäkerhet. Exempel på områden som skulle kunna öka säkerheten är att förtydligande kring hastighetsanpassning och avstånd vid möte med hästar, samt att säkra kunskap om hästar i trafiken vid körkortsutbildningar.

Vår vision är att alla hästar, ryttare och kuskar ska vara trygga och säkra tillsammans med andra trafikanter.

Karolina Lagerlund, vd, Hästnäringens Nationella Stiftelse
Agnes Fabricius, vd, Agria Djurförsäkring

* 300 hästägare deltog i enkätundersökningen som utfördes av Xtreme på uppdrag av Agria.
** Den norska studien Hest i Trafikk finns här.

Kontaktperson
Paola Squassina Kommunikatör

Häst i trafik – en kampanj för ökad trygghet

Just nu pågår i nationell kampanj som syftar till en ökad trygghet för hästekipage i trafiken. Kampanjen är ett samarbete mellan HNS och Agria.

Häst i trafik – en kampanj för ökad trygghet

En häst kan aldrig bli hundraprocentigt trafiksäker, men med rätt förberedelser kan många incidenter …
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen