fbpx

Häst i trafik – en kampanj för ökad trygghet

En häst kan aldrig bli hundraprocentigt trafiksäker, men med rätt förberedelser kan många incidenter förebyggas. Det är budskapet bakom kampanjen som syftar till en ökad trygghet för hästekipage i trafiken.
Foto: Richard Lundgren

En nyligen genomförd enkätundersökning från Agria visar att nästan hälften av hästägarna känner sig osäkra när de rör sig på större, trafikerade vägar tillsammans med sina hästar. Mot bakgrund av detta går Agria och HNS samman för att öka medvetenheten om säker trafikmiljö för hästekipage och andra trafikanter.

– Ansvaret för en säker trafiksituation är förstås delat mellan hästekipage och andra trafikanter, säger Karolina Lagerlund, vd på HNS. I kampanjen fokuserar vi på hur ryttare och kuskar kan känna sig tryggare i trafiken genom att ge praktiska råd om förberedelser inför turen.

Hästar är kraftfulla djur, ibland lika stora som älgar och kapabla att snabbt komma upp i 50 kilometer i timmen. Trots detta saknar många trafikanter kunskap om och respekt för hästar i trafiken.

– Med den här kampanjen vill vi bland annat sätta fokus på hästekipage i trafiken och lyfta behovet av att inkludera hästekipage i samhällets nollvision för trafiksäkerhet, säger Agnes Fabricius, vd på Agria. Genom enkla medel som att sänka hastigheten och hålla avstånd kan andra trafikanter redan idag bidra till en säkrare trafikmiljö för hästar, ryttare och kuskar.

Kampanjen startade i mitten på oktober i sociala medier och branschpress och bygger delvis på en norsk forskningsstudie som belyser behovet av bättre reglering, men också utbildning för hästekipage i trafiken. Den initiala målgruppen är ryttare och kuskar för att öka kunskapen om hur ekipaget genom förberedelser och kloka val kan bli tryggare i trafiken. Men har även lyfts i dagspress för att nå ut till alla typer av trafikanter.

Checklista – innan du och hästen ger er ut i trafiken

Bekanta dig med vägen utan häst först. Börja tryggt och enkelt, exempelvis genom att leda hästen. Ta hjälp av en mer erfaren häst i början, som går före eller närmast trafiken. Låt någon leda er om situationen inte känns säker.

Planera din tur, kan du exempelvis undvika tider då det är mer trafik? Var förberedd på utmaningar som kan dyka upp i er närmiljö, exempelvis skrämmande föremål, bilar med skramlande släp, cyklister eller lösa hundar. Kanske behöver du vänja hästen vid trånga passager eller robotgräsklippare, innan ni ger er ut? Tänk på att ljud, som hovklapper, ofta förstärks på broar eller i tunnlar. Det kan skrämma den ovana hästen.

Använd reflexer på både hästen och kusken eller ryttaren. Vet du att det snart börjar skymma, sätt på reflexerna även om det fortfarande är ljust. Bilens halvljus träffar hästens ben först, därför bör benreflexer alltid användas. Det behöver framgå även i mörker vad ni är för slags ekipage. Om du kör med vagn eller släde i mörker ska du ha lykta med vitt ljus framåt, lykta med rött ljus bakåt, orange reflex åt sidorna och två röda reflexer baktill. Lyktorna ska sitta på vänster sida.

Ha om möjligt sällskap på turen. Meddela någon i stallet vilken väg du rider och när du beräknas komma tillbaka. Kanske kan ni ha en tavla i stallet där tider och rutter antecknas?

Det är viktigt att kunna meddela sig om något händer, så ha med dig telefonen. Ha nödkontakter och medicinskt id inställt. I vissa telefoner och smarta klockor går det att ställa in att någon rings upp automatiskt om du råkar ut för en olycka. Telefonen ska givetvis vara undanplockad under turen. Ge hästen din fulla uppmärksamhet!

Checklista – i trafiken

Vi hästmänniskor vill helst inte rida, leda eller köra på trafikerade vägar. Men när vi ändå måste så välj vägar du känner till, helst med lite trafik och låg hastighetsbegränsning. Undvik tider då det är mycket trafik. Håll ut så långt till höger som möjligt. Nyttja vägrenen om det finns en sådan.

Om du spänner dig signalerar du fara till din häst. Prata lugnt eller sjung för hästen för att slappna av själv. Rid eller kör med jämnt stöd. Andas lugnt och ställ hästen från potentiella ”faror”. Märker du att hästen blir orolig är det bättre att pausa och tänka igenom situationen än att försöka tvinga den. Vissa hästar blir lugnare om du sitter av och leder, men inte alla.

Säkerställ att du kan relevanta trafikregler och vägmärken för hästekipage. Öva in tecknen för ”Stopp”, ”Svänga” och ”Sänk farten”. Försök att få ögonkontakt med den som framför ett fordon, så att personen vet att ni är beredda att på att hen ska passera.

Om du måste korsa en väg, läs av trafiken och vänta in ett lämpligt tillfälle. Rider ni i grupp, säkerställ att alla kommer över samtidigt. Detta så att ingen häst hamnar med trafiken mellan sig och kompisarna.

Även om det sällan är inskrivet i de lokala föreskrifterna att hästbajs måste plockas upp, putta åtminstone ner det i diket där det blir en del av kretsloppet. Vi kan tyvärr inte styra över hur andra trafikanter beter sig eller agerar. Men genom att uppträda vänligt – sakta av till skritt, heja och tacka – bidrar vi till en långsiktigt trevligare miljö och tryggare trafikmiljö. Och förhoppningsvis till en mer positiv syn på hästekipage.

Dokument

Checklista vid uteritt

Vad behöver du tänka på innan du ger dig ut i trafiken med din häst och under uteritten? Checklistan listar 10 tänkvärda råd inför en tur på trafikerade vägar. Skriv ut och sätt upp på informationstavlan i stallet.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 410.6 KB

Om forskningsprojektet "Hest i trafikk"

Hästekipage ställs inför andra utmaningar i trafiken som kräver ökad medvetenhet och hänsyn från andra trafikanter. Ett tvåårigt forskningsprojekt vid Nord universitet, finansierat av Stiftelsen Hästforskning, har ägnat sig åt att utforska detta samspel och redovisar resultaten i forskningsrapporten ”Hest i traffik”.

Studiens övergripande mål är att förbättra trafiksäkerheten för hästekipage och samtidigt identifiera de utmaningar dessa ekipage står inför i trafikmiljön. Forskningen, som omfattade intervjuer, enkätundersökningar, dokumentstudier och provkörningar, framhåller att många hästekipage känner sig osäkra på vägarna och står inför en bristande respekt och förståelse från andra trafikanter. Detta skapar inte bara en känsla av oro utan ger upphov till farliga situationer på vägarna.

Resultaten tyder på att negativa attityder mot hästekipage är vanliga bland andra trafikanter, vilket yttrar sig i bristande respekt och till och med aggressivt beteende. En betydande andel hästekipage, inklusive barn, navigerar ensamma i trafiken med bara sin häst som sällskap. För att öka säkerheten föreslås åldersgränser och utbildningskrav.

Bristen på medvetenhet hos andra trafikanter om hästens reaktioner är en central faktor som påverkar hästekipagens säkerhet. Därför understryker studien behovet av åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för hästekipage och föreslår konkreta förändringar i lagstiftningen, ökad medvetenhet bland andra trafikanter och inkludering av hästekipage i samhällets nollvision för trafiksäkerhet. Studien rekommenderar specifika åtgärder, till exempel gång- och cykelvägar legaliseras för hästekipage. Rekommendationerna syftar till att skapa ett tryggare trafikmiljö för hästekipage och andra trafikanter.

Ta del av slutrapporten här

Kontaktperson
Paola Squassina Kommunikatör

Hitta din organisation inom hästnäringen