fbpx

Värdegrundsarbete – En Ren Anläggning

Arbetet med En Ren Anläggning håller människan i fokus, och är ett värdegrundsarbete gemensamt för hela hästnäringen, med Riksanläggningarna som centrala utgångspunkter. Satsningen startade på Hästnäringens Riksanläggningar under 2014 och 2017 utökas arbetet till att även omfatta hästnäringens organisationer. Det handlar om hur vi förhåller oss och lever efter de värdegrunder vi har.

Vår målsättning lyder:

Att alla skall trivas i sin arbets- och skolmiljö är för oss en självklarhet.
Ingen ska behöva känna sig otrygg, vara utsatt för diskriminering eller på annat sätt bli negativt påverkad av hur andra beter sig.

Fakta

En Ren Anläggning och HEJA är en gemensam satsning mellan Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och Riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången. Under 2017 utökas arbetet till att även gälla organisationerna inom Hästnäringens Representationsråd (HRR).

Värderingar

På HNS och Riksanläggningarna arbetar vi utifrån en gemensam värdegrund, den beskriver vilka värderingar som är viktiga för oss och hur miljön på anläggningarna ska vara. Genom En Ren Anläggning kan vi gemensamt ytterligare utveckla detta arbete. Nedan följer ett utdrag ur den gemensamma värdegrunden, du kan läsa dokumentet i sin helhet under Dokument”.

Det här är våra gemensamma spelregler – vårt löfte och förhållningssätt:
– Vi är ärliga, öppna, har högt i tak och pratar med varandra – inte om varandra
– Vi är representativa
– Vi hälsar på, ser och bryr oss om varandra
– Vi följer regler och policys samt respekterar och följer fattade beslut
– Vi har alla ett ansvar att informera och hålla oss informerade
– Vi respekterar varandras arbetsuppgifter och samarbetar över gränserna
– Vi verkar för en föredömlig hästhållning
– Vi strävar gemensamt efter att hålla anläggningen i uppvisningsskick
– Vi värnar om omgivningen och miljön
– Vi är professionella i allt vi gör med ett ödmjukt förhållningssätt
– Vi ser möjligheter
– Vi följer upp och återkopplar till varandra samt ger uppskattning

Öppenhet
En bra och tillåtande kommunikation där delaktighet, trygghet, förtroende, lyhördhet och samarbete ska prägla Hästnäringens Riksanläggningar. Det genererar goda och långsiktiga relationer samt ett starkt och respekterat varumärke.

Gemenskap

På HNS och våra tre Riksanläggningar hälsar vi på alla vi möter. Det gör vi för att vi vill att alla skall känna sig välkomna och sedda. I satsningen En Ren Anläggning är gemenskap och bra stämning ett mycket viktigt område. Alla har ett ansvar för att skapa en god miljö och gemenskap. Vi kan alla göra något åt mobbning och det handlar om hur man är och vad man gör varje dag – i sin familj, bland vänner, på skolan, idrottsföreningen, nätet eller bland okända.

Mobbning och Diskriminering

Vi på HNS och Riksanläggningarna är helt emot alla former av mobbning och diskriminering. Dessa frågor ingår även som en mycket viktig del av En Ren Anläggning. Vi jobbar genom detta aktivt för att våra anläggningar även fortsättningsvis ska vara platser där man känner sig trygg och får vara som man vill.

Alkohol och Droger

Alkohol eller droger hör inte hemma i vår idrottsmiljö, i stallet eller i vårt umgänge med hästarna. Av respekt för djuret ska man alltid vara nykter och till fullo närvarande.

På HNS och våra Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången råder självklart totalt alkohol- och drogförbud för såväl elever som personal. Det finns även policys som beskriver reglerna kring detta. Genom En Ren Anläggning är tanken att ytterligare sätta fokus på dessa frågor, såväl på riksanläggningarna men även i hela hästnäringen. En god arbetsmiljö är en självklarhet i både arbetslivet och skolan. Personer som är påverkade av droger försämrar både den fysiska och den psykosociala miljön samt medför risker i arbetet både för hästarna, sig själv och människor runt omkring.

Kost och Hälsa

Vi tänker sällan lika mycket på vår egen mat som vad vi ger våra hästar. Vi är jättebra på att ta hand om hästarna och räknar in i minsta detalj på vad deras foder ska innehålla men hinner sällan äta själva. Precis som vi planerar träningsprogram för våra fyrbenta vänner men sällan eller aldrig tränar våra egna kroppar. Hästsport är en idrott, ridning är en olympisk gren och vi aktiva måste vara medvetna om hälsa och träning. Vi behöver leva som atleter – precis som våra hästar. En sundare livsstil ger kondition och uthållighet för att vara fokuserade hela dagen i arbetet med hästarna. Att ha god kunskap om kost och träning är avgörande för att kunna leva som atleter och uppföra oss som goda förebilder.

Genom En Ren Anläggning sätter vi fokus på dessa områden, med målet att höja kunskapsnivån och inspirera våra elever, studenter och medarbetare till en sund livsstil.

Kontaktperson
Hitta din organisation inom hästnäringen