fbpx

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning terapi & specialpedagogik

Ridskolan Strömsholm har efter ett samarbete med HNS, Svenska Ridsportförbundet och Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI) tagit fram en helt ny utbildning inom ramen för Hästsportens Folkhögskola. Det är en distansutbildning med utbildningsstart hösten 2017.

Utbildningens syfte är att ge deltagarna kunskap om och kompetens att använda hästar och dess miljö som terapeutisk/pedagogisk resurs inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och skola. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma personer inom nämnda områden. Utbildningen kan utgöra ett delmoment inför certifiering inom hästunderstödd terapi/pedagogik utarbetad av OHI, Organisationen för Hästunderstödda Insatser (se länk nedan).

Utbildningens upplägg och innehåll avser även att skapa förutsättningar för samarbete mellan ridskolor anknutna till Svenska Ridsportförbundet och terapeuter/specialpedagoger. Ridskolorna är en viktig resurs för terapeutisk och specialpedagogisk verksamhet och kan erbjuda tillgång till hög kompetens och ändamålsenliga hästar och lokaler samt även sport- och fritidsridning för personer med funktionsnedsättning.

Hitta din organisation inom hästnäringen