fbpx

#smittfrittstall – Besök på anläggningen

Beroende på anläggning och verksamhet är flödet av människor och hästar varierande och det finns många olika grupper av besökare som påverkar smittrisken på en anläggning. Gör följande handlingar/åtgärder för att minska smittrisken:

  • Vid besök i ett stall är det viktigt att tänka på hygienrutiner och speciellt handhygien. Tvätta händerna med tvål och vatten vid ankomst.
  • Efter besöket tvätta händerna igen, om möjligt byt kläder och skor innan besök i annat stall.
  • Ställ krav på hästhållaren med besökande häst; att en häst som kommer till anläggningen inte visat tecken på smittsam sjukdom, eller vistats på en anläggning där smittsam sjukdom förkommit under de senaste tre veckorna.
  • Undvik kontakt mellan hästarna som bor på anläggningen och de besökande hästarna.
  • Genom att minimera besökares kontakter med hästar som bor på anläggningen, förebygger och minimerar man överföring av eventuell smitta.
  • Tänk på att dessa besökare också kan påverka smittrisken på anläggningen: hovslagare, hästägare/inackordering, instruktörer, tränare, anläggningsskötare, hästbehandlare (terapeuter) och övriga (publik, vänner etc.).
  • Besökare på anläggningen bör ha rena kläder och skor, som inte har använts i ett annat stall med smittsam sjukdom.
Ladda ner checklistan

Besök på anläggningen

#smittfrittstall

Ladda ner Format: pdf Storlek: 81.4 KB

Vi arbetar tillsammans för ett bättre smittskydd

Hitta din organisation inom hästnäringen