fbpx

När hästens liv är slut – Malin, Madde & Jackie

Vi har träffat Malin och dottern Madde, som tillsammans hade hästen Jackie. Jackie blev skadad i hagen och fick avlivas akut. Här berättar Malin mer om hur det var för henne och Madde och valen de gjorde för sin häst.

På vilket sätt avlivades er häst?

Jackie avlivades tyvärr helt oförberett, en fullt frisk häst som vi trodde att vi skulle ha i många år framåt. Hon skadades av en annan häst som sprang igenom eltråden från en annan hage in till Jackies hage. En veterinär kom och avlivade henne med en spruta så hon fick somna in direkt hemma på gården.

Hur togs kroppen om hand efteråt?

Vi vet inte, Jackies kropp hämtades av Stockholms Nödslaktsservice, vi visste först inte hur hon togs om hand. Vad vi visste var att vi inte kunde ha henne liggandes där hon låg.

Varför valde ni den typen av avlivning och omhändertagande av kroppen?

Vårt val av avlivning föll sig då Jackie led mycket och inte hade någon chans att fortsätta ett liv som frisk häst, veterinären sa att det inte fanns något att göra för att rädda henne. Jackies bakben var brutet vid knäskålen. Omhändertagande av kroppen var inget vi funderat över och det kom som en chock, i detta läge var det tomt i huvudet så veterinären hjälpte oss med det valet.

Hade ni hunnit fundera i förväg på hur ni ville avliva hästen?

Avlivningen kom akut så där och då var fokus bara på det bästa för Jackie. Jag hade funderat och läst innan i en hästtidningen som fanns förr (Hästfocus), i den hade dom ett reportage angående funderingar kring då hästen måste avlivas. Även googlat för att vara beredd den dagen det är dags. Just i vårt läge var allt så chockartat och besluten som togs var endast det som var bäst för Jackie, vi är otroligt tacksam för den stöttning och vägvisning vi fick av veterinären. Bättre veterinär tror jag inte att vi hade kunnat få.

Var ni med vid avlivningen?

Jag var med vid avlivningen, det kändes viktigt för mig att finnas där in i det sista med Jackie. Madde valde att säga hejdå innan och efteråt men var inte med vid själva avlivningen. Jag är glad att hon tog det beslutet själv.

Känns det efteråt som att ni gjorde rätt val för er och er häst?

Ja vi gjorde vad vi kunde, jag tror inte att vi kunde har gjort det på ett bättre sätt, vi fanns där för henne och hon slapp att lida. Det var det viktigaste för oss.

Madde och Jackie

Tack Malin och Madde för att ni valde att dela med er!

Nedan kan du läsa mer om vad medicinsk avlivning innebär och hur den går till. Jackies kropp hämtades av Stockholm Nödslaktservice och lämnades därefter till energiåtervinning. Mer om energiåtervinning kan du också läsa nedan.

Medicinsk avlivning

Medicinsk avlivning får endast utföras om en veterinär finns tillgänglig. Processen inleds med att en permanentkanyl läggs i en ven på hästens hals. Där injiceras sedan det giftiga avlivningspreparatet. Hästen avlider av att centrala nervsystemet slutar fungera och den får andnings- och hjärtstillestånd. Vid injektionen med avlivningsvätska faller hästen ihop, tar några andetag och slutar sedan andas. Strax därefter slutar hjärtat slå och alla reflexer försvinner. I enstaka fall händer det att hästen kastar sig kraftigt innan den lägger sig.

Energiåtervinning

Det vanligaste sättet att omhänderta döda hästar kallas ofta för destruktion. Det är mer korrekt att benämna processen energiåtervinning, eftersom hästkroppen slutligen omvandlas till en produkt som vid förbränning genererar energi.

Energiåtervinning sker av företaget Konvex som processar kroppar av döda hästar och produktionsdjur vidare till slutprodukten Biomal. Processen innebär att djurkropparna krossas och mals till en homogen massa, därefter tillsätts myrsyra för att sänka pH-värdet. Ett lågt pH-värde motverkar jäsning under lagring och transport och kan även avdöda vissa smittoämnen. Slutprodukten Biomal kan sedan användas som förbränningsmaterial på energianläggningar och har då ett energiinnehåll motsvarande skogsflis. Att ta fram Biomal är en relativt ny process, tidigare var det vanligast att kroppar från döda djur maldes och steriliserades med värme för att därefter kunna separera kött-, benmjöl och fett. Processen innebar att materialet måste värmas vid flera tillfällen vilket medförde skarp luktutveckling. Vid framställningen av Biomal krävs inte värme vilket är positivt för närmiljön.

Svensk Lantbrukstjänst samlar in döda djur till Konvex. De är den enda aktören med riksomfattande insamling av döda djur. Lokala entreprenörer finns utspridda över hela landet med undantag för vissa områden i Norrlands inland. Entreprenörerna samlar in djurkroppar via regelbundna turer ca 2 – 3 gånger per vecka. Det går även att beställa direkthämtning, avlivning eller transport av en död häst till obduktion.

Hitta din organisation inom hästnäringen