fbpx

När hästens liv är slut – Lars & Gleimur

Den här gången har vi träffat Lars Andersson och pratat om hästen Gleimur, som Lars valde att slakta och låta kroppen gå till livsmedel den dagen Gleimurs liv fick ett slut.

På vilket sätt avlivades hästen?

Avlivningen skedde mekaniskt, dvs först med bultpistol för bedövning och sedan avblodning.

Varför valde du att låta slakta din häst?

Det var ett naturligt val för mig. Mekanisk avlivning upplever jag som skonsamt för hästen och att kroppen tas omhand för livsmedelsproduktion ser jag som ett hållbart alternativ.

Hade du hunnit fundera i förväg eller blev avlivningen akut?

Avlivningen var planerad och förberedd, Gleimur var gammal och det var dags att ta farväl. Även om det hade varit ett akut läge hade jag valt samma tillvägagångssätt, om det hade varit möjligt beroende på hästens tillstånd.

Var skedde avlivningen?

Avlivningen skedde på ett slakteri i Dalarna. Där har de en liten paddock en bit utanför slakteriet där själva bedövningen sker.

Var du med vid avlivningen?

Jag var med vid avlivningen men personalen skötte all hantering av hästen vid avlivningen. De är duktiga och lugna, det är lätt att man överför sin oro på hästen annars.

Känns det efteråt som du gjorde rätt val för dig och din häst?

Ja, jag hade inte velat göra på något annat sätt.

Lars och Gleimur

Tack Lars för att du delade med dig!

Nedan kan du läsa mer om vad det innebär att avliva hästen mekaniskt och låta kroppen användas till livsmedel.

Mekanisk avlivning

Avlivningsproceduren kräver två moment; bedövning och avblodning. Först bedövas hästen med en bultpistol (alt. skjutvapen) som avfyras mot pannan. Bulten eller kulan/projektilen penetrerar hästens hjärna och orsakar en hjärnskakning och skada på hjärnvävnaden, vilket direkt gör hästen medvetslös och den faller ihop. Efter bedövningen krävs att hästen avblodas snarast (inom 60 sekunder), vilket sker genom att öppna halspulsådern. Avblodningen av det bedövade djuret är själva avlivningen, genom att kroppen töms på blod stannar också hjärtat.

Slakt på slakteri

När hästen är avlivad tar slakteriet hand om kroppen, den styckas och säljs vidare till förädlare som använder kroppen till livsmedelsprodukter eller återförsäljare som saluför styckningsdetaljer till butiker. Hästägaren får betalt av slakteriet i form av en avräkningsnota. Betalningen avser vikten på det kött som kan användas, vilket generellt motsvarar hälften av hästens levande vikt.

Hitta ditt närmsta slakteri här.

Hitta din organisation inom hästnäringen