fbpx

När hästens liv är slut – Carina & Strakur från Knutshyttan

Carina Arvidsson berättar om sin häst Strakur från Knutshyttan, som fick avsluta sitt liv hemma på gården.

På vilket sätt avlivades din häst?

Han avlivades mekaniskt, alltså med bultpistol och avblodning.

Hur valde du att kroppen skulle tas om hand?

Efter ansökan om nedgrävning på egen mark kom tillståndet från kommunen redan inom två dagar. Vi grävde ner kroppen hemma på vår egen mark.

Varför valde du den typen av avlivning och omhändertagande av kroppen?

Hästen hade medicinerats med läkemedel som uteslöt honom från livsmedelskedjan och kunde därför inte gå till slakt. Sedan kändes det inte ok att köra honom någon annanstans för destruering så då tyckte jag att detta var det bästa alternativet. Avlivningen blev bestämd ganska kvickt efter veterinärundersökningen då han blev utdömd, han hade väldigt ont.

Var du med vid avlivningen?

Nej, jag valde att inte närvara utan hade istället en bekant som hjälpte till. Det känns som att jag gjorde rätt val för mig och min häst.

Hade du önskat att något kopplat till avlivningen var annorlunda?

Nej, allt gick mycket bra och smidigt. Hästen var hemma på känd mark och var helt lugn och inte uppstressad.

Strakur från Knutshyttan

Tack Carina för att du ville dela med dig!

Mer om mekanisk avlivning och nedgrävning av hästkroppar kan du läsa här nedan.

Mekanisk avlivning

Avlivningsproceduren kräver två moment; bedövning och avblodning. Först bedövas hästen med en bultpistol (alt. skjutvapen) som avfyras mot pannan. Bulten eller kulan/projektilen penetrerar hästens hjärna och orsakar en hjärnskakning och skada på hjärnvävnaden, vilket direkt gör hästen medvetslös och den faller ihop. Efter bedövningen krävs att hästen avblodas snarast (inom 60 sekunder), vilket sker genom att öppna halspulsådern. Avblodningen av det bedövade djuret är själva avlivningen, genom att kroppen töms på blod stannar också hjärtat.

Nedgrävning av häst

För hästar, och sällskapsdjur som hund och katt, finns regler som tillåter att kroppar från enstaka döda djur får grävas ned, något som är förbjudet för övriga produktionsdjur. Vid nedgrävning av kroppen måste kommunens anvisningar och EU-lagstiftningen följas. EU-lagstiftningen innebär bland annat att kroppen måste grävas ner på en plats där den inte utgör en hälsorisk för människor och djur eller en risk för miljön. Den innebär även att kroppen måste grävas ner så att inte kött- eller allätande djur får tillgång till den. Kommunens anvisningar kan bland annat ange avstånd till bebyggelse och beröra markförhållanden för att undvika risker för vattendrag och grundvatten.

Hitta din organisation inom hästnäringen