fbpx

När hästens liv är slut – Agneta & Lassols Carioca

Den här gången har vi träffat Agneta Höglund som hade hästen Lassols Carioca, hon berättar här om när hennes vän fick avsluta livet.

På vilket sätt avlivades hästen?  

Hon avlivades medicinskt av veterinär, hemma i stallet där hon bodde.

Hur togs kroppen om hand efteråt?

Vi sökte tillstånd hos kommunen för att begrava kroppen och fick tillåtelse att gräva ner henne på vår mark intill gården.

Varför valde du den typen av avlivning och sen nedgrävning?

Lassols Carioca var en mycket speciell häst för oss i familjen då hon var vår första egna uppfödning. Vi ville vi så gärna att hon skulle ”stanna” kvar här på vår gård och därför valde vi nedgrävning.

Hade du hunnit fundera i förväg eller blev avlivningen akut?

Avlivningen var inte akut, allting var planerat och väl förberett och det blev som vi hade önskat.

Var du med vid avlivningen?

Jag var inte med vid avlivningen men min man var med.

Känns det efteråt som du gjorde rätt val för dig och din häst?

Ja, hon hade tumörer i livmodern så vi hade inget val. Eftersom Carioca betytt väldigt mycket för oss kändes det bra att gräva ner henne hemma intill gården.

Agneta och Lassols Carioca

Tack Agneta för att du delade med dig!

Här nedan kan du läsa om hur medicinsk avlivning går till och vilka regler man behöver ha koll på om man önskar gräva ner hästens kropp på sin egen mark.

Medicinsk avlivning

Medicinsk avlivning får endast utföras om en veterinär finns tillgänglig. Processen inleds med att en permanentkanyl läggs i en ven på hästens hals. Där injiceras sedan det giftiga avlivningspreparatet. Hästen avlider av att centrala nervsystemet slutar fungera och den får andnings- och hjärtstillestånd. Vid injektionen med avlivningsvätska faller hästen ihop, tar några andetag och slutar sedan andas. Strax därefter slutar hjärtat slå och alla reflexer försvinner. I enstaka fall händer det att hästen kastar sig kraftigt innan den lägger sig.

Nedgrävning av häst

För hästar, och sällskapsdjur som hund och katt, finns regler som tillåter att kroppar från enstaka döda djur får grävas ned, något som är förbjudet för övriga produktionsdjur. Vid nedgrävning av kroppen måste kommunens anvisningar och EU-lagstiftningen följas. EU-lagstiftningen innebär bland annat att kroppen måste grävas ner på en plats där den inte utgör en hälsorisk för människor och djur eller en risk för miljön. Den innebär även att kroppen måste grävas ner så att inte kött- eller allätande djur får tillgång till den. Kommunens anvisningar kan bland annat ange avstånd till bebyggelse och beröra markförhållanden för att undvika risker för vattendrag och grundvatten.

Hitta din organisation inom hästnäringen