fbpx

Innovation & Häst

Hästforskningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är bred och stark. Den spänner över områden från grundläggande biologiska funktioner till prestation, sjukdom och behandling samt utveckling av nytänkande utrustning. Forskningen utgår från Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum på Ultuna campus, där finns tillgång till en stor mängd faciliteter och utrustning, t.ex. höghastighetsvideo för rörelseanalys, rörelseanalys med sensorer och utrustning för kraftmätning.

Innovation & Affärer

Center for Sports and Business är ett forskningscenter vid Stockholm School of Economics Institute for Research (Handelshögskolan). Centret hjälper förbund, ligor och klubbar att säkerställa sin konkurrenskraft genom att utveckla idrottskanslier till moderna sportkontor. Detta sker bl.a. genom att analysera globala sporttrender och målet är att vara en långsiktig partner till sportorganisationer såväl i Sverige som internationellt. Till exempel har centret tillsammans med Svensk Travsport genomfört en sportkontorsresa där bl.a. Hypergenes system för verksamhetsstyrning implementerats.

Innovation & Teknik

Svenska Ridsportförbundet har tillsammans med Saab och riksanläggningarna Flyinge samt Ridskolan Strömsholm, startat ett långsiktigt projekt för att öka innovationskraften i svensk ridsport – Hästsmart. Målet är att på ett konkret och praktiskt sätt samla, utvärdera och driva utveckling av innovativa produkter, metoder och tjänster som är till stor nytta för ridsportens aktiva inom tre fokusområden; Hästens välfärd och hållbarhetUtbildning och träning samt Upplevelsen av ridsport. Till exempel skapas Sveriges första smarta ridhus på Flyinge. Med hjälp av sensorer i både ridhuset och på ekipaget kan mätningar göras och data samlas in.

Innovationstrappan

Innovationstrappan är ett projekt som drivs av Center for Sports and Business vid Handelshögskolan i Stockholm och finansieras av VINNOVA. Projektet syftar till att öka intresset för innovation och entreprenörskap inom svensk hästnäring. Projektet arbetar nära Ung Företagsamhet (UF) och stöttar gymnasieskolor där UF-eleverna vill utveckla produkter och tjänster med koppling till hästar. Alla skolor och UF-företag med koppling till häst kan vara med och tävla. Via länken kan du läsa mer om trappans olika steg och hur vi kan hjälpa dig gå ifrån idé till att bli en framgångsrik entreprenör.

Nationell Strategi för hästföretagande

Ett branschgemensamt samarbete med siktet inställt på 2030. Arbetet med att förverkliga strategin inleds med att definiera konkreta åtgärder till en handlingsplan som presenteras senare under hösten 2018. Strategins vision lyder: Svenska hästföretag är innovativa och livskraftiga, växer på en sund och kundanpassad marknad som en naturlig del av näringslivet och tar ansvar för människor, hästar och miljö.

Strategin – ett vasst och viktigt verktyg i utvecklingsarbetet för vår bransch!

Kontaktperson
Karolina Lagerlund Vd
Hitta din organisation inom hästnäringen