fbpx

Utbildningar och arbetsliv

För många är ett arbete med hästar ett drömjobb. Det finns många olika yrken i hästnäringen och många sätt att utbilda sig. Här kan du få tips och råd.

Ett jobb med hästar ger mycket tillbaka, det är ett roligt och intressant arbete som också kan ge möjlighet att resa både inom Sverige och utomlands. Som anställd inom hästbranschen har du också chanser att få uppleva spänning i många moment, till exempel på en tävlingsplats eller när ett föl föds! I fotspåren av ett meningsfullt yrke följer också en sund och aktiv livsstil med hästen i fokus.

Hästnäringens Riksanläggningar

Hästnäringens Riksanläggningar – Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Wången – är hela hästnäringens utbildningsanläggningar. Anläggningarna erbjuder bland annat Hippologutbildningen med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som huvudman samt ett antal yrkeshögskoleutbildningar som hovslagare och beridare.

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) är en samarbetsorganisation som företräder arbetslivet inom svensk hästsektor. Nämnden hjälper hästbranschen i frågor rörande:
• arbetet med fastställande av yrkeskompetens, yrkesprov och yrkesstatus
• kvalitetsutveckling i gymnasial och annan utbildning med hästinriktning
• arbetsmarknads- och arbetsmiljöfrågor
• kontakter med arbetsmarknads- och utbildningsmyndigheter
• frågor om yrke, yrkesval eller kompetensutveckling

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter (fackförbund och arbetsgivarorganisation) och hästnäringens organisationer.

JOBBA GRÖNT

Jobba Grönt är en hemsida som visar olika yrken inom de gröna näringarna. Funderar du på ett yrke inom hästbranschen finns information för dig.

NATURBRUK.SE

Naturbruk.se samlar alla skolor inom de gröna näringarna. Du hittar utbildningar på gymnasial- och och eftergymnasial nivå.

Kontaktperson
Hitta din organisation inom hästnäringen