fbpx
Nyhet

Hästnäringen samlad för ett gemensamt värdegrundsarbete

I samband med Gothenburg Horse Show samlades Hästnäringens Representationsråd (HRR) för vårens möte. Huvudfrågan som behandlades var hur hästnäringens attraktionskraft och tillgänglighet kan ökas. Ett arbete som nu startar i värdegrundsarbetet ”En ren anläggning”.

I Hästnäringens Representationsråd samlas de tolv större aktörerna inom svensk hästsektor med syfte att ta ut kompassriktningen för de större gemensamma frågorna inom hästnäringen. Redan i höstas startade diskussionerna om en gemensam värdegrund avseende förhållningssätt och arbetet har nu initieras med en process under arbetsnamnet ”En ren anläggning” på Hästnäringens Riksanläggningar; Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Wången.

– Om attraktionskraften ska öka behöver vi se till oss själva först och ställa frågan, om vi har ett sunt förhållningssätt till vår egen värdegrund. När diskussionerna startade i höstas kändes det självklart att börja på Riksanläggningarna, där morgondagens arbetskraft utbildas,säger Mats Denninger, ordförande i Hästnäringens Representationsråd och HNS.

Redan idag pågår inom detta område ett stort antal aktiviteter i förbunden. Omtaget i arbetet med ”En ren anläggning” ska möjliggöra att de olika initiativen kan samlas och därmed kunna hänga ihop – för att ge största möjliga effekt på lång sikt.

– Att ett framgångsrikt värdegrundsarbete bygger på sambandet mellan ord, handling, trovärdighet samt ledarskap är tydligt. Genom att involvera både förbunden och riksanläggningarna tror jag att vi kan hitta en gemensam arbetsmodell där vi både tillvaratar det arbete som gjorts samtidigt som vi blickar framåt – tillsammans kan vi då förhoppningsvis åstadkomma den förflyttning hästnäringen behöver för att bli långsiktigt hållbar och än mer attraktiv, säger Stefan Johanson, vd Hästnäringens Nationella Stiftelse.

På HRR-mötets agenda stod även hästnäringens statistikmodell, regional samverkan, samt ett lokalt inslag om hästnästnäringen i Västra Götlandsregionen.

Om Hästnäringens Representationsråd

Tolv av de större aktörerna inom svensk hästsektor samverkar i Hästnäringens Representationsråd (HRR). HRR bildades under våren 2008 på HNS:s initiativ. Syftet är att föra samman de stora aktörerna i ett gemensamt forum. Två gånger om året möts rådet och diskuterar samt tar ut kompassriktningen för de stora gemensamma frågorna som berör svensk hästnäring.
I rådet ingår representanter från ATG, LRF, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Swedish Warmblood, Western Riders Association of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet, Hästnäringens Yrkesnämd samt Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Kontaktperson
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen