fbpx
FAQ

Pris: från ca 9 000 – 11 000 SEK

  • Inventering och konstruktionsutvärdering av banan
  • Beskrivning av underlagets nulägesstatus med funktionstest av OBST
  • Långsiktig underhållsplan inkl. skötselråd samt utvärdering av maskinpark, redskap och rutiner

Pris: från ca 15 000 – 20 000 SEK

  • Samtliga test/tjänster som ingår i Alt 1
  • Samt materialprov och analys av banans material i laboratorium

Pris: från ca 6 000 – 8 000 SEK

  • Support/rådgivning med konsultation vid nybyggnationer, renoveringsåtgärder och behov av underhåll
  • Uppföljning av åtgärder
  • OBS: besök endast för konsultation/support (inga tester)
Hitta din organisation inom hästnäringen