fbpx
FAQ

Svenska Hästavelsförbundet (SH) bildades 1985 och har ca 30 medlemsorganisationer som representerar ett 30-tal olika raser.

SH är avelsorganisation i Sverige för 12 raser samt serviceorganisation för ytterligare 13 raser. Vi för även register över korsningar, hästar med okänd härstamning, renrasiga hästar utan svensk avelsorganisation samt övriga hästdjur som åsna och zebra. Detta innebär att SH har ansvar för regle­menten och avelsvärderingar samt utfärdanden av hästpass för individer av de raserna. SH är en organisation som är öppen för alla hästraser vilket därmed ger möjligheter att samla och hantera olika hästkulturer och dess särarter.

SH jobbar aktivt med att skapa ett intresse för avel, exteriör, användbarhet, föreningsarbete och även andra arbetsområden som ger SH:s ungdomar stora möjligheter att ta del av såväl historik och tradition som nya forskningsrön. Våra projekt med att premiera unga visare som visar häst vid hand på avelsvärderingar eller utställningar (Young Handler Award) och att det ges möjlighet att anmäla till visningsklass på alla våra sommarpremieringar (där visaren bedöms och får tips och råd från domaren istället för att bara hästen bedöms) är mycket lyckade satsningar. Vidare så väljer vi ett Ungdomsråd i januari varje år som skall ge ett ungdomsperspektiv på hela SH:s verksamhet och detta sker bland annat genom att UR:s representeras i SH:s styrelse. Vi både arrangerar själva och finansierar aktiviteter som kommer unga till godo hos våra medlemsföreningar och på diverse mässor och event. Varje år utses årets Ungdomsförening bland SH:s medlemsföreningar och vi lyfter fram våra ungdomar på hemsidan och på sociala medier så fort tillfälle ges.

SH ungdomsansvarig:
Petra Alm
0511-441 883
petra@svehast.se

Hemsida

Svensk Galopp är organisationen som förvaltar och utvecklar galoppsporten i Sverige. Svensk Galopp arrangerar galopptävlingar på tre permanenta tävlingsbanor i Sverige, Bro Park nordväst om Stockholm, Jägersro i Skåne samt Göteborg Galopp. Svensk Galopp är också avelsorganisation för engelskt fullblod.

Ung Galopp heter Svensk Galopps ungdomsprojekt. Syftet med projektet är att rekrytera nya till galoppen men självklart även att behålla dem vi redan har. Vi vill också att fler ska få upp ögonen för galoppen genom att synliggöra främst ponnygaloppen i sociala medier. Ponnygaloppen är galoppsportens viktigaste rekryteringsbas och därför satsar vi stort på att utbilda våra ponnyjockeys, och andra ungdomar inom galoppen, via kurser, mentorskap och praktik. Vi arbetar också för att få fler aktiva inom galoppen, oavsett intresse och förutsättning.

SG ungdomsansvarig:
Cecilia Gråberg
cecilia.graberg@svenskgalopp.se

Hemsida

Svensk Travsport är huvudorganisation för den svenska travsporten. Vi leder, organiserar och utvecklar travsporten samt fungerar som ett serviceorgan för landets travsportsintressenter. Hästen är det viktigaste vi har och därför ska vi alltid sätta hästens välbefinnande i första hand. Att säkerställa och ständigt utveckla djurskyddet och säkerheten inom travsporten är därför, tillsammans med våra medlemmar, två av våra viktigaste uppdrag.

Svensk Travsport har som mål att bli fler och där är ungdomsverksamheten en viktig rekryteringsmålgrupp. Vi som arbetar med ungdomsfrågor på Svensk Travsport arbetar i huvudsak för att rekrytera och behålla ungdomar i travsporten och ska på en övergripande och strategisk nivå driva, lyfta och implementera ungdomsfrågor i all relevant verksamhet i travsporten.

ST ungdomsansvarig:

Kristine Bø
kristine.bo@travsport.se
072-502 42 05

Hemsida

Organisationen består av 154 000 enskilda medlemmar, 900 ideella föreningar och 19 distriktskanslier. Svenska Ridsportförbundet är dessutom ett av 72 idrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. Verksamhetsidén är att i kraft av ideella föreningar utveckla ridsport med kvalitet, för alla – hela livet. Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning och säker hantering av hästar.

För att en förening ska beviljas anslutning till Svenska Ridsportförbundet måste det finnas en ungdomssektion (US). I landets 19 ridsportdistrikt finns Distriktens Ungdomssektioner, DUS, en viktig länk mellan föreningarnas US och den Centrala ungdomssektionen, CUS. I den Centrala Ungdomssektionen, CUS, jobbar unga för unga. CUS arbetar för att anpassa verksamheten efter barn och ungdomars behov och förutsättningar. De vill också stimulera barn och ungdomar att ständigt vilja lära mer och därigenom utvecklas samt öka ungdomars delaktighet och inflytande. Både US, DUS och CUS har egna styrelser och plats i respektive organisations styrelse.

SvRF ungdomsansvarig:
Hanna Danewid
0220-456 21
hanna.danewid@ridsport.se

Hemsida

Avelsföreningen Swedish Warmblood Association, SWB, har i snart hundra år varit navet för utvecklingen av den svenska varmblodiga hästen. Men organisationen är inte bara en viktig part för att utveckla den svenska varmblodiga hästen. Föreningen ansvarar också för registrering, tester och information om alla registrerade varmblodiga hästar.

Ung SWB är ungdomsverksamheten inom SWB och alla medlemmar i SWB under 26 år är automatiskt medlemmar hos oss. Vi arrangerar massor med träffar, träningsdagar och studiebesök i hela Sverige och har förutom det även en ungdomssektion där medlemmarna är representanter i SWB:s övriga utskott.

SWB Ungdomsansvarig:
Michaela Swärd
michaela.sward@swb.org
046-64656

https://ung.swb.org/

SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDET är en ideell förening med syftet att verka för islandshästens användning inom hästsporten och för fritidsändamål. Förbundet bedriver verksamhet inom tävling, utbildning och fritidsridning för islandshästar i Sverige.

SIF Ungdom arbetar för ett förbund som ser ungdomar. SIF Ungdom driver och genomför aktiviteter för ungdomar som ökar kompetensen och glädjen med hästen. De arbetar för att  anpassa verksamheten efter barn och ungdomars behov och förutsättningar så de kan på bästa sätt uppnå sin egen framgång. SIF Ungdom arbetar för att göra ungdomars röst hörd, och därmed vid en del sammanhang föra ungdomars talan i förbundet.

SIF ungdomsansvarig:
Elin Stockberg
elin.stockberg@icelandichorse.se 

Hemsida

WRAS har till uppgift att främja westernridningen i Sverige.
Sveriges första westernförening bildades 1975 och 1982 bildades förbundet, Western Riders Association of Sweden (WRAS). Därefter har intresset för sporten växt kraftigt och för närvarande är ett 30-tal westernklubbar med cirka 1700 medlemmar anslutna till WRAS.
Föreningarna finns från Skåne till Norrland, fördelade på fem regioner – Nord, Mitt, Öst, Väst och Syd. De regionala koordinatorerna inom wras för respektive region samordnar och stödjer verksamheten.

WRAS ungdomsverksamhets leds av ungdomsansvarig i förbundsstyrelsen tillsammans med regionala koordinatorer och föreningarna. Varje år genomförs ett tre dagars ungdomsläger för unga mellan 14–26 år. I samarbete med ridskolor genomförs projekt för unga mellan 7–26 år. Syftet med projektet är att ge unga som inte har tillgång till egen häst att träna westernridning. Utöver de centrala projekten (inom HUS) så driver föreningarna ett flertal ungdomsprojekt.

WRAS Ungdomsansvarig:
Lena Hagman
lenahagman2@gmail.com

Hemsida

BRUNTE är förkortningen av Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté. I kommittén ryms 5 föreningar som förenas av ett gemensamt intresse av att bruka hästen på ett traditionellt och hållbart sätt – vare sig det handlar om sport, hobby eller livsstil. De föreningar som ingår i BRUNTE är Jordbrukare Ungdomens Förbund, Föreningen Nordsvenskahästen, Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen, Svenska Russavelsföreningen samt Föreningen Sveriges Hästkörare.

Ungdomssatsningarna inom BRUNTE jobbar för att öka intresset av att bruka hästen på olika vis bland ungdomar.

BRUNTE ungdomsansvarig:
Johanna Fagerström
johanna@juf.se

Hemsida

Hitta din organisation inom hästnäringen