fbpx
FAQ

– För att vi tar vår arbetsgivarroll på allvar och försöker lära och utveckla oss. Vi har fortfarande en bit kvar innan vi kan luta oss tillbaka, fast det kan man nog aldrig göra!

– Vi inser alla hur viktig den psykosociala miljön är, att det är något man ständigt måste arbeta på. Att man kan göra saker på olika sätt, hur man är mot varandra och att det är allas uppgift. Vi hoppas även att så fort vi anställt en ridlärare till att vi kan förbättra arbetsschemat och minska arbetsbelastningen.

– Att vi försöker uppfylla och följa alla gällande regler i en bransch med många regelverk att förhålla sig till. Men det är svårt att balansera ekonomi, nöjda kunder, sund hästhållning och bra arbetsmiljö. Det blir lätt lite för högt arbetstempo.

– Vi försökte i samband med nybyggnationen tänka på arbetsmiljön så mycket som möjligt. Vi valde alltid funktion i första hand och fick bra gehör från kommunen som byggde samt byggbolaget. Vi samarbetade genom hela processen. Men det finns inte så många smarta lösningar än. Förhoppningsvis har branschen börjat vakna och kommer att ställa krav på bra lösningar som enkel foderhantering, sopmaskiner mm. Numera använder vi datorerna mycket och där hoppas vi att programmen på sikt ska bli bättre och mer lättarbetade. Det gäller väl allt från faktureringsprogram till hemsidor.

– Det har varit en långsiktig plan från förening. En stabil ekonomi ger större förutsättningar för att arbeta med utveckling och åtgärder kring arbetsmiljö. Föreningen hade sedan tidigare jobbat hårt med att få ordning på ekonomin och idag finns en ekonomisk stabilitet med utrymme för investeringar i verksamheten. I vår affärsplan står det tydligt uttalat att vi ska ha en ekonomi i balans. Vi fick hjälp med att komma till ekonomisk insikt och att använda modernare verktyg.

Numera sköter personalen den stora ekonomibiten i föreningen. Det gör att de själva har insyn och förstår sammanhangen. Vill man köpa nya sadlar måste grupperna vara så fulla det går.
– Vi har koll på pengar in och ut och försöker vara alerta. Vi tänker och agerar som företagare idag samtidigt som vi är en förening. Vi ska ju inte vara vinstdrivande men måste gå med plus för att kunna fatta kloka beslut.

Föreningens resonemang handlar om att man har pengar på banken kan man investera i t ex bra arbetsmiljö. Man behöver heller inte fundera på om man har råd att tillkalla veterinär eller liknande. Hästarna är viktig del i verksamheten och att ha rätt hästar är en förutsättning på många plan.
– Vi försöker att bara ha de hästarna vi behöver och som kan gå på så många olika slags lektioner som möjligt. Dom är tyvärr svåra att hitta men vi jobbar ständigt på det. Vi vårdar hästarna och försöker hålla dem så friska och glada det bara går. Jag vet inte hur utbildningen är upplagd idag men jag hoppas att de som utbildar sig inom branschen idag får med sig en stor bit av det här tänket. Det spelar ingen roll om man är egenföretagare eller anställd, en sund ekonomi är en grundförutsättning för bra arbetsmiljö och bra djurhållning.

– Det var jättebra att få en person utifrån som såg på vår verksamhet och kunde ställa relevanta frågor, runt både ekonomi och organisation. Kan verkligen rekommendera andra att ta sådan hjälp.

Hitta din organisation inom hästnäringen