fbpx
FAQ
  • Den anställdes personuppgifter
  • Typ av anställning (t.ex. prov-, visstid- eller tillsvidareanställning)
  • Arbetsuppgifter
  • Arbetstid
  • Lön
  • Ev övriga detaljer om tjänsten

Tillsvidareanställning (fast anställning) innebär att anställningen löper på från ett startdatum tills dess att arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp anställningen.

  • Provanställning
  • Visstidsanställning
  • Vikariat
  • Säsongsarbete

Syftet med en provanställning är att arbetsgivaren, och även den anställde, har en chans att prova om personen passar för jobbet. En provanställning får vara högst sex månader lång och övergår automatiskt i en tillsvidareanställning om inget annat avtalats. Var noga med att stämma av med den anställde under provanställningen så att du får en så bra och rättvis bild av personen som möjligt, innan provanställningstiden gått ut.

Om boende och stallplats erbjuds vid anställningen ska detta tas upp som en inkomst och således skattas för. Ladda ner dokumentet ”Exempel på löneutbetalning – boende och stallplats” nedan för exempel på hur löneutbetalningen kan räknas ut om den anställde har möjlighet till boende och stallplats via anställningen.

Hitta din organisation inom hästnäringen