fbpx
Fakta

Kvalitetssäkring är något en bransch själva väljer att ta fram samt beslutar vad som ska ingå, dvs. säkras upp (kontrolleras/kvalitetssäkras). Det innebär att företag som ansluter sig bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för sin verksamhet som också dokumenteras. Syftet är att kunden vet att den produkt, vara eller tjänst som erbjuds är kontrollerad utifrån de områden och krav som ingår i systemet.

Certifiering visar att någon har granskat att ett företag arbetar enligt ett fastställt regelverk och ett certifikat (märkning) utfärdas. Några exempel på märkningar för andra verksamheter inom de gröna näringarna är KRAV och Svensk Sigill.

Revision av ett system innebär att det granskas mot fastställda krav. Revisionen kan ske genom egenkontroll eller av extern part (sk. andra- eller tredjepartsrevision). Upptäcks brister ska dessa dokumenteras och åtgärdas.

Hitta din organisation inom hästnäringen