fbpx
Fakta

Tilläggsutbildning i hästunderstödda insatser – inriktning terapi, lärande och aktivitet

Utbildningen ges på distans inom Hästsportens Folkhögskola med utbildningsplats Ridskolan Strömsholm för de praktiska delarna. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola med intresse av att använda hästar och dess miljö som resurs. Mer information via länken:

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning terapi & specialpedagogik

Tilläggsutbildning i hästunderstödda insatser – inriktning aktivitet

Utbildningen ges på distans inom Hästsportens Folkhögskola med utbildningsplats Wången för de praktiska delarna. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, skola och fritidsverksamhet alternativt inom socialt/psykosocialt arbete eller motsvarande. Utbildningen riktar till sig dig som har har intresse av att använda hästar och dess miljö som resurs vid Hästunderstödda insatser med inriktning på aktivitet. Mer information via länken:

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning aktivitet

Hitta din organisation inom hästnäringen