fbpx
Fakta

Rapporten och den statistiska modellen är resultatet av ett samverkansprojektet finansierat av HNS, Svensk Travsport, LRF Häst, ATG, Västra Götalandsregionen, Svenska Mässan, Högskolan Dalarna samt ett antal offentliga finansiärer som länsstyrelser och regionförbund.

Samarbetspartners i projektet har varit Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Jordbruksverket och Svenska Ridsportförbundet.

Hitta din organisation inom hästnäringen