fbpx
Fakta

När hästen är avlivad tar slakteriet hand om kroppen, den styckas och säljs vidare till förädlare som använder kroppen till livsmedelsprodukter eller återförsäljare som saluför styckningsdetaljer till butiker. Hästägaren får betalt av slakteriet i form av en avräkningsnota. Betalningen avser vikten på det kött som kan användas, vilket generellt motsvarar hälften av hästens levande vikt.

Hitta ditt närmsta slakteri här.

Hitta din organisation inom hästnäringen