fbpx
Fakta

För hästar, och sällskapsdjur som hund och katt, finns regler som tillåter att kroppar från enstaka döda djur får grävas ned, något som är förbjudet för övriga produktionsdjur. Vid nedgrävning av kroppen måste kommunens anvisningar och EU-lagstiftningen följas. EU-lagstiftningen innebär bland annat att kroppen måste grävas ner på en plats där den inte utgör en hälsorisk för människor och djur eller en risk för miljön. Den innebär även att kroppen måste grävas ner så att inte kött- eller allätande djur får tillgång till den. Kommunens anvisningar kan bland annat ange avstånd till bebyggelse och beröra markförhållanden för att undvika risker för vattendrag och grundvatten.

Hitta din organisation inom hästnäringen