fbpx
Fakta

Medicinsk avlivning får endast utföras om en veterinär finns tillgänglig. Processen inleds med att en permanentkanyl läggs i en ven på hästens hals. Där injiceras sedan det giftiga avlivningspreparatet. Hästen avlider av att centrala nervsystemet slutar fungera och den får andnings- och hjärtstillestånd. Vid injektionen med avlivningsvätska faller hästen ihop, tar några andetag och slutar sedan andas. Strax därefter slutar hjärtat slå och alla reflexer försvinner. I enstaka fall händer det att hästen kastar sig kraftigt innan den lägger sig.

Hitta din organisation inom hästnäringen