fbpx
Fakta

Hästägare kan välja mellan allmän kremering (flera djur kremeras ihop) eller separat kremering (bara ett djur). Vid separat kremering finns möjlighet att få tillbaka askan efter hästen.

På kremeringsanläggningen ID-märks hästen och förvaras i kylrum. Vid kremeringen används en stor ugn där förbränning sker under mycket hög temperatur, ca 850 grader. Vid separat kremering rensas ugnen från aska och sedan läggs endast ett djur ner. När det gäller häst kan man av kostnadsskäl välja att separatkremera endast en del av hästen. Efter en separat kremering samlas all aska upp i en urna. Askan efter en kremering av en stor häst väger mellan 25 och 30 kg. Hästägaren kan själv bestämma vad den vill göra med askan, en del väljer till exempel att sprida ut askan i hästens hage.

Hitta din organisation inom hästnäringen