fbpx
Fakta

Konsumentköplagen (Kkl) är den av lagstiftning i Sverige, som med sin grund i EU-förordning 1999/44/EC tillämpas vid försäljning av häst (och andra levande djur) i de fall en näringsidkare säljer till en privatperson. LRF och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har under flera år haft dialog med ett stort antal andra länder via samarbetena i såväl Copa Cogeca som inom European Horse Network eftersom lagstiftningen innebär problem i flera länder. Frågan hanteras för närvarande på såväl nationell nivå som inom EU.

Den nuvarande lagstiftningen har fått till följd att många hästuppfödare vägrar att sälja till privatpersoner på grund av säljarens enligt lagstiftningens omöjliga bevisbörda; att kunna visa att ett fel inte fanns vid försäljningstillfället. Det handlar om levande djur som förändras kontinuerligt och även påverkas av hantering, utfodring, stallsystem, utrustning osv. För säljare har detta inneburit att denne inte bara fått betala tillbaka köpeskillingen, utan också kostnader för exempelvis uppstallning hos köparen, veterinär och skadestånd.

Hitta din organisation inom hästnäringen