fbpx
Fakta
  • Hästunderstödda Insatser (HUI) är ett paraplybegrepp som omfattar terapeutiska, lärande och hälsofrämjande aktiviteter för personer i behov av stöd i sin livssituation med hästen och dess miljö som resurs. HUI berör hela människan genom den unika kombinationen av fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslomässigt engagemang samt djur och natur.
  • Det finns vetenskapligt stöd för att hästunderstödda insatser samtidigt påverkar kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitetsförmåga och delaktighet.
  • HUI passar väl in i begreppet evidensbaserad praktik där samverkan mellan klientens kontext och upplevda behov, bästa tillgängliga kunskap och terapeutens/pedagogens professionella kompetens ska leda fram till val av insats.
  • Hästsportens folkhögskola har en tilläggsutbildning inom Hästunderstödda insatser för professioner inom legitimationsgrundande yrkesområden inom hälso- och sjukvård, skola alternativt professioner inom socionomyrken eller motsvarande. Utbildningen bedrivs på Ridskolan Strömsholm.
  • Organisationen för hästunderstödda insatser, OHI verkar för ökad kunskap om och ökat användande av hästunderstödda insatser.
Hitta din organisation inom hästnäringen