fbpx
Fakta

HUS stödjer och bidrar till utveckling av verksamhet och projekt riktade till barn och unga upp till 26 år. Detta sker genom att medverkande organisationer årligen söker finansiering till projekt- eller verksamhetsstöd med aktiviteter riktade mot målgruppen.

HNS avsätter årligen ca 4,5 miljoner till verksamhet och projekt som främjar barn- och ungdomsverksamhet samt rekrytering till näringen.

Arbetet samordnas via HUS-rådet som träffas minst två gånger per år för att diskutera gemensamma ungdomsfrågor och projekt samt utbyta erfarenhet och kunskap. Rådet är sammansatt av representanter från alla medverkande organisationer samt HNS centrala samordnare.

Hitta din organisation inom hästnäringen