fbpx
Fakta

Det vanligaste sättet att omhänderta döda hästar kallas ofta för destruktion. Det är mer korrekt att benämna processen energiåtervinning, eftersom hästkroppen slutligen omvandlas till en produkt som vid förbränning genererar energi.

Energiåtervinning sker av företaget Konvex som processar kroppar av döda hästar och produktionsdjur vidare till slutprodukten Biomal. Processen innebär att djurkropparna krossas och mals till en homogen massa, därefter tillsätts myrsyra för att sänka pH-värdet. Ett lågt pH-värde motverkar jäsning under lagring och transport och kan även avdöda vissa smittoämnen. Slutprodukten Biomal kan sedan användas som förbränningsmaterial på energianläggningar och har då ett energiinnehåll motsvarande skogsflis. Att ta fram Biomal är en relativt ny process, tidigare var det vanligast att kroppar från döda djur maldes och steriliserades med värme för att därefter kunna separera kött-, benmjöl och fett. Processen innebar att materialet måste värmas vid flera tillfällen vilket medförde skarp luktutveckling. Vid framställningen av Biomal krävs inte värme vilket är positivt för närmiljön.

Svensk Lantbrukstjänst samlar in döda djur till Konvex. De är den enda aktören med riksomfattande insamling av döda djur. Lokala entreprenörer finns utspridda över hela landet med undantag för vissa områden i Norrlands inland. Entreprenörerna samlar in djurkroppar via regelbundna turer ca 2 – 3 gånger per vecka. Det går även att beställa direkthämtning, avlivning eller transport av en död häst till obduktion.

Hitta din organisation inom hästnäringen