fbpx

Årets Hästarbetsplats 2017

I augusti 2017 tog Upplands-Bro Ryttarförening emot utmärkelsen Årets Hästarbetsplats. Vi har pratat med Agneta Dahllöf, föreningens verksamhetschef.
Upplands-Bro Ryttarförening - Årets Hästarbetsplats 2017 (foto: Upplands-Bro Ryttarförening)

Ett år efter utmärkelsen till Årets Hästarbetsplats har Upplands-Bro Ryttarförening utnyttjat det mesta av innehållet och utbildningarna i stipendiet som bland annat omfattat teambuildingkonferenser, personlighetsanalyser, arbetsmiljöutbildning och företagsrådgivning.

Agneta Dahllöf om upplevelserna av vad utmärkelsen inneburit för teamet på anläggningen:

”Vi har fått större insikt i den psykosociala arbetsmiljön och i gruppdynamik. Teambuildingen gav större förståelse för varandras olikheter. Den fysiska arbetsmiljön är lättare att jobba med så det har varit väldigt bra att få hjälp att komma igång med de här andra bitarna. Allt hänger ihop så det är bara att fortsätta att ta en bit i taget. Klar blir man aldrig!”

Reflektioner från Agneta Dahllöf

– För att vi tar vår arbetsgivarroll på allvar och försöker lära och utveckla oss. Vi har fortfarande en bit kvar innan vi kan luta oss tillbaka, fast det kan man nog aldrig göra!

– Vi inser alla hur viktig den psykosociala miljön är, att det är något man ständigt måste arbeta på. Att man kan göra saker på olika sätt, hur man är mot varandra och att det är allas uppgift. Vi hoppas även att så fort vi anställt en ridlärare till att vi kan förbättra arbetsschemat och minska arbetsbelastningen.

– Att vi försöker uppfylla och följa alla gällande regler i en bransch med många regelverk att förhålla sig till. Men det är svårt att balansera ekonomi, nöjda kunder, sund hästhållning och bra arbetsmiljö. Det blir lätt lite för högt arbetstempo.

– Vi försökte i samband med nybyggnationen tänka på arbetsmiljön så mycket som möjligt. Vi valde alltid funktion i första hand och fick bra gehör från kommunen som byggde samt byggbolaget. Vi samarbetade genom hela processen. Men det finns inte så många smarta lösningar än. Förhoppningsvis har branschen börjat vakna och kommer att ställa krav på bra lösningar som enkel foderhantering, sopmaskiner mm. Numera använder vi datorerna mycket och där hoppas vi att programmen på sikt ska bli bättre och mer lättarbetade. Det gäller väl allt från faktureringsprogram till hemsidor.

– Det har varit en långsiktig plan från förening. En stabil ekonomi ger större förutsättningar för att arbeta med utveckling och åtgärder kring arbetsmiljö. Föreningen hade sedan tidigare jobbat hårt med att få ordning på ekonomin och idag finns en ekonomisk stabilitet med utrymme för investeringar i verksamheten. I vår affärsplan står det tydligt uttalat att vi ska ha en ekonomi i balans. Vi fick hjälp med att komma till ekonomisk insikt och att använda modernare verktyg.

Numera sköter personalen den stora ekonomibiten i föreningen. Det gör att de själva har insyn och förstår sammanhangen. Vill man köpa nya sadlar måste grupperna vara så fulla det går.
– Vi har koll på pengar in och ut och försöker vara alerta. Vi tänker och agerar som företagare idag samtidigt som vi är en förening. Vi ska ju inte vara vinstdrivande men måste gå med plus för att kunna fatta kloka beslut.

Föreningens resonemang handlar om att man har pengar på banken kan man investera i t ex bra arbetsmiljö. Man behöver heller inte fundera på om man har råd att tillkalla veterinär eller liknande. Hästarna är viktig del i verksamheten och att ha rätt hästar är en förutsättning på många plan.
– Vi försöker att bara ha de hästarna vi behöver och som kan gå på så många olika slags lektioner som möjligt. Dom är tyvärr svåra att hitta men vi jobbar ständigt på det. Vi vårdar hästarna och försöker hålla dem så friska och glada det bara går. Jag vet inte hur utbildningen är upplagd idag men jag hoppas att de som utbildar sig inom branschen idag får med sig en stor bit av det här tänket. Det spelar ingen roll om man är egenföretagare eller anställd, en sund ekonomi är en grundförutsättning för bra arbetsmiljö och bra djurhållning.

– Det var jättebra att få en person utifrån som såg på vår verksamhet och kunde ställa relevanta frågor, runt både ekonomi och organisation. Kan verkligen rekommendera andra att ta sådan hjälp.

Detta har Upplands-Bro ryttarförning gjort under året som gått

Prevents utbildning Utveckla arbetsklimatet
Två personer i teamet gick utbildningen hos Prevent. Utbildningen gav verktyg i hur man handleder arbetet med att undersöka och utveckla arbetsklimatet i arbetsgrupper för att kunna förbättra den psykosociala miljön.

Teambuilding på Wången
Hela personalstyrkan var på Wången för teambuilding under ledning av Wångens utbildningschef Eva-Lena Blom. Som underlag till arbetet gjorde arbetsgruppen beteendestils- och drivkraftanalyser via verktyget IPU Talent Insights som HNS tillhandahöll.

Rådgivning av LRF Konsult
Föreningen fick besök av rådgivaren Anna Lundberg på LRF Konsult. Hon hade innan träffen fått ta del av föreningens tre senaste bokslut. Diskussionen handlade inte bara om ekonomin, utan om hela upplägget. Gör vi rätt saker? Vilken kompetens behöver vi? Har vi rätt person på rätt plats?

Om Upplands-Bro Ryttarförening

Visionen är att ridskolan ska vara en plats där barn, ungdomar och vuxna kan umgås, lära och växa tillsammans i ett gemensamt hästintresse – en plats där alla har lika möjligheter till en meningsfylld fritidssysselsättning.

Upplands-Bro Ryttarförening bildades 1982 som en ideell förening och ridskolan startade sin verksamhet höstterminen 1985. Ridskolan finansieras delvis av intäkter från elever, tävlingar och andra event men till stor del även genom bidrag och stöd från Upplands-Bro kommun och företagare i närområdet

Föreningen har ca 600 medlemmar, 8 anställda samt viss extrapersonal på helgerna. Omsättningen är drygt 6 MSEK och eventuellt överskott går oavkortat till att utöka och förbättra verksamheten. Föreningen driver och förvaltar ridanläggningen Prästtorp i Bro, som arrenderas av Upplands-Bro Kommun.

Ridskolan, som är av Svenska Ridsportförbundet en kvalitetsmärkt ridskola, har plats för 48 hästar. De har ett ridhus som är 20 x 60 m och en uteridbana (35*80). Flertalet anlagda hagar finns och alla hästar erbjuds daglig utevistelse. Under en vecka genomförs drygt 50 lektioner för både barn, ungdomar och vuxna, killar som tjejer. Till exempel erbjuds ridlekis och knattegrupper, specialgrupper i både hoppning och dressyr för erfarna elever samt funkisridning, ”prova på ridning” och teorikurser.

Läs mer om föreningen

Fakta Årets Hästarbetsplats 2017

Bakom utnämningen och stipendiet stod Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), LRF Häst, Wången, Strömsholm och Flyinge samt Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN). Arbetsmiljöorganisationen Prevent bidrog med utbildningsplatser.

Stipendiet omfattade:

  • Teambuildingkonferens vid två tillfällen på Wången eller Strömsholm (10 personer)
  • Personlighetsanalyser med verktyget IPU Talent Insights
  • Företagsrådgivning via LRF Konsult (2 tillfällen)
  • Valfri arbetsmiljöutbildning hos Prevent (2 platser)
Kontaktperson
Hitta din organisation inom hästnäringen