fbpx

Aktuellt: Undersökningar om arbete i hästnäringen

Under februari pågår två undersökningar om arbete i hästnäringen. Det är företaget Scandinavian Research som utför undersökningarna på uppdrag av HNS och Svensk Travsport.

– Vi arbetar kontinuerligt och strategiskt med att utveckla hästnäringen och öka attraktionskraften för hästjobben. Genom de här undersökningarna får vi ett nuläge och möjlighet att mäta förändring samt bra grund till framtida insatser, säger Sara Westholm, arbetsmarknadsansvarig på HNS.

Två undersökningar
Upplevelsen av hästnäringen som arbetsgivare

2014 beställde HNS en undersökning om upplevelsen av hästnäringen som arbetsgivare. Nu genomförs en uppföljande undersökning för att kunna mäta förändringen. Målgrupperna är allmänhet med hästintresse, arbetstagare inom hästnäringen och elever/studenter på hos utbildningsanordnare med hästinriktning. Informanter rekryteras ur en stor databas hos undersökningsföretaget och elever/studenter får förfrågan via skolan.

Att jobba som hästskötare
Denna undersökning är en kvalitativ studie där befintliga och tidigare hästskötare inom framförallt travsporten intervjuas kring deras arbetssituation, olika motivationsfaktorer mm. Beställare är HNS tillsammans med Svensk Travsport och Travtränarnas Riksförbund. Förfrågan om deltagande skickas ut via SMS till möjliga informanter direkt från undersökningsföretaget.

Utförare av båda undersökningarna är företaget Scandinavian Research och resultaten presenteras senare under våren.

Kontaktperson
Hitta din organisation inom hästnäringen