Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS)

Genom HUS finansierar vi ungdoms- och rekryteringsverksamhet i hästnäringens olika förbund och organisationer.

HUS möjliggör för barn och unga att uppleva och inspireras av hästen via verksamhet i näringens olika förbund och organisationer över hela landet. Förutom verksamheten inom respektive förbund och organisation drivs även ett antal gemensamma projekt varje år som samordnas centralt av HNS.

Den gemensamma målsättningen för HUS är att tillsammans skapa en attraktiv hästnäring med god rekrytering som också ligger i framkant i fråga om ungdomsinflytande inom de medverkande organisationerna.

Så fungerar HUS

HUS stödjer och bidrar till utveckling av verksamhet och projekt riktade till barn och unga upp till 26 år. Detta sker genom att medverkande organisationer årligen söker finansiering till projekt- eller verksamhetsstöd med aktiviteter riktade mot målgruppen.

Tre snabba frågor om HUS

HUS drivs inom åtta organisationer:

HNS avsätter årligen ca 4,5 miljoner till verksamhet och projekt som främjar barn- och ungdomsverksamhet samt rekrytering till näringen.

Arbetet samordnas via HUS-rådet som träffas minst två gånger per år för att diskutera gemensamma ungdomsfrågor och projekt samt utbyta erfarenhet och kunskap. Rådet är sammansatt av representanter från alla medverkande organisationer samt HNS centrala samordnare.

Kontaktperson
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.