Hästnäringens Unga Ledare (HUL)

Ledarskapsprogrammet HUL är en möjlighet till att skapa gemensamma värdegrunder och verktyg för kommande ledare och beslutsfattare både inom organisationerna i sig och hästnäringen i stort.

Nu är det dags för en ny omgång engagerade unga ledare att få chansen till utveckling inom ledarskapsprogrammet Hästnäringens Unga Ledare.

Under 2019 kommer ledarskapsprogrammet fortsätta men med något förändrat upplägg, ett Grundprogram inom HUL. Det är en förberedande utbildning för yngre deltagare. Efter slutförd kurs har deltagaren goda grundkunskaper för att söka vidare till HUL.

Ledarskapsprogrammet startade för första gången under 2016, då deltog 45 unga talanger från hästnäringens olika organisationer. Under 2017 fortsatte programmets del 2, som var en fördjupning för elva unga ledare utvalda från den första omgångens deltagare. Under 2018 var det 18 stycken nya talanger som gick programmet.

FAKTA HUL 2019

HUL Grundprogram
Utbildningen genomförs under 2019 med två fysiska träffar under ett par dagar vid respektive tillfälle.
Mellan träffarna arbetar deltagarna med olika uppgifter såsom analys av det egna förbundets ungdomsverksamhet, ledarskapsfrågor etc.

Träff 1. I samband med Göteborg Horse Show den 4-5 april
Träff 2. Wången, preliminärt i september

Deltagarna kommer även få möjlighet till en avslutande träff, där de får träffa representanter från olika organisationer inom hästnäringen och även träffa deltagare som gått HUL tidigare år. Evenemanget planeras till slutet av året.

HUL Nätverk

Nätverket är uppbyggt med alla tidigare deltagare från HUL. Syftet med nätverket är att stärka deltagarna som grupp, utbyta erfarenheter och lätt få kontakt med varandra. Projektledare för nätverket är Hanna Josefsson, tidigare HUL deltagare.

Deltagarna får möjlighet till en fysisk träff med nätverket vars innehåll och placering deltagarna själva får vara med och styra.
Under våren kommer nätverket träffas på Strömsholm den 29-30 juni.

Se deltagarna i HUL 2017 & 2018

Varför ett ledarskapsprogram?

För deltagarna:

  • Förses med verktyg för en framtid i ledningen till hästnäringens organisationer
  • Får en ökad kunskap om den egna organisationen och hästnäringen
  • Bygger ett kontaktnätverk med andra unga
  • Fördjupar kunskaper i bl.a. ekonomi, styrelsearbete och projektledning
  • Ges möjlighet till erfarenhetsutbyte med befintliga beslutsfattare
  • Personlig utveckling via analyser och gruppövningar

För organisationerna:

  • Programmet formar och lyfter fram organisationens framtida ledare
  • Främjar kunskapsöverföring om den egna sporten och organisationen
  • Bygger förebilder som visar andra vägar i hästnäringen än sportelit
  • Skapar en ”plattform” av engagerade unga till olika uppdrag
Deltagare HUL grundprogram 2019

Amanda Lindmajer, Pontus Hecht Hemmingsson & Freja Borg

Läs presentation

Anna Bowall & Paulina Hecht Hemmingsson

Läs presentation

Thea Karlsson & Elsa Svedenskiöld

Läs presentation

Elvira Kullberg, Lovisa Dahlberg, Ida Staaf & Olivia Knoester

Läs presentation

Kontaktperson
Hanna Josefsson Deltagare HUL 2016/17
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.