Hästnäringens Unga Ledare (HUL)

Ledarskapsprogrammet HUL är en möjlighet till att skapa gemensamma värdegrunder och verktyg för kommande ledare och beslutsfattare både inom organisationerna i sig och hästnäringen i stort.

Nu är det dags för en ny omgång engagerade unga ledare att få chansen till utveckling inom ledarskapsprogrammet Hästnäringens Unga Ledare.

Under 2019 kommer ledarskapsprogrammet fortsätta men med något förändrat upplägg, ett Grundprogram inom HUL. Det är en förberedande utbildning för yngre deltagare. Efter slutförd kurs har deltagaren goda grundkunskaper för att söka vidare till HUL.

Ledarskapsprogrammet startade för första gången under 2016, då deltog 45 unga talanger från hästnäringens olika organisationer. Under 2017 fortsatte programmets del 2, som var en fördjupning för elva unga ledare utvalda från den första omgångens deltagare. Under 2018 var det 18 stycken nya talanger som gick programmet.

Varför ett ledarskapsprogram?

För deltagarna:

  • Förses med verktyg för en framtid i ledningen till hästnäringens organisationer
  • Får en ökad kunskap om den egna organisationen och hästnäringen
  • Bygger ett kontaktnätverk med andra unga
  • Fördjupar kunskaper i bl.a. ekonomi, styrelsearbete och projektledning
  • Ges möjlighet till erfarenhetsutbyte med befintliga beslutsfattare
  • Personlig utveckling via analyser och gruppövningar

För organisationerna:

  • Programmet formar och lyfter fram organisationens framtida ledare
  • Främjar kunskapsöverföring om den egna sporten och organisationen
  • Bygger förebilder som visar andra vägar i hästnäringen än sportelit
  • Skapar en ”plattform” av engagerade unga till olika uppdrag
Deltagare HUL grundprogram 2019

Amanda Lindmajer

Pontus Hecht Hemmingsson

Freja Borg

Anna Bowall

Esther Hillbom

Paulina Hecht Hemmingsson

Emilia Nyström

Julia Wendeus

Thea Karlsson

Elsa Svedenskiöld

Ebba Norlin

Alva Björklund

Elvira Kullberg

Lovisa Dahlberg

Ida Staaf

Olivia Knoester

Deltagare 2018

Ida Wiktorsson
Alma Sundqvist
Johanna Forsman

Molly Eriksson
Hanna Eriksson
Cassandra Svedlund
Henrik Johansson

Katarina Karlsson
Cecilia Nilsson
Rebecca Rostedt
Josefine Tinglöf

Isabella Sexton

Sofia Martinsson
Martina Larsson Hulden
Izabella Larsson
Denice Kruger

Emelie Berggren
Johanna Magnusson

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.