Öppna landskap

Hästen är en symbol för vårt öppna landskap och ett mycket användbart betesdjur. Tack vare basen i vår svenska hästnäring; avel och uppfödning, hålls vårt landskap öppet. Vi på HNS arbetar för att stärka hästens roll som en landskapsvårdare, stimulera svensk avel och uppfödning samt sprida information om hästens roll i ett hållbart kretslopp.

Avelskommittén

Hästnäringens Avelskommitté är ett nätverk för avel- och uppfödningsfrågor inom hästnäringen.

Miljökommittén

Hästnäringens Miljökommitté är ett nätverk för miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor inom sektorn i stort och för verksamheter med häst.

Horses made in Sweden

Horses made in Sweden är en satsning med den svenska hästen i fokus. Vi vill synliggöra positiva mervärden med avel och uppfödning på den svenska landsbygden.
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.