Attraktiv arbetsmarknad och hållbara hästföretag

Hästnäringen öppnar dörren till arbetsmarknaden och erbjuder karriärmöjligheter och jobb till unga och men också arbetstillfällen till personer som står utanför arbetsmarknaden. Många inom hästnäringen driver eget företag. Vi på HNS arbetar för ett professionellt företagande och en utvecklad arbetsmarknad med hållbara, trygga och attraktiva hästjobb.

Morgondagens Hästjobb

HNS arbetar tillsammans med övriga organisationer inom hästnäringen för hållbara hästföretag och en trygg och attraktiv arbetsmarknad. Vi kallar satsningen Morgondagens Hästjobb.

Arbetsmiljö och arbetsvillkor

Vi på HNS arbetar tillsammans med övriga organisationer för en bra arbetsmiljö och korrekta arbetsvillkor genom att informera, utbilda och ta fram material.

Kvalitetssäkring av hästverksamheter

Tillsammans med LRF Häst genomför vi ett projekt för att skapa en kvalitetssäkring för hästverksamheter.

Hästföretagarcentrum

Inom samverkans formen Hästföretagarcentrum erbjuds utbildningar, digitala verktyg samt rådgivning för hästföretagare i hela landet.

Finansieringsstöd

Företag och föreningar i hästnäringen har goda möjligheter att söka ekonomiskt stöd för att utveckla verksamheten. Här samlar och beskriver vi de möjligheter som finns samt tipsar om aktuella utlysningar.

Nuläges- och omvärldanalys om hästnäringen som arbetsgivare

För att få en bättre bild av hur hästnäringen uppfattas som arbetsgivare har HNS låtit ett oberoende undersökningsföretag göra en nulägesanalys.
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.