Regional Samverkan

Genom regionala samordnare utspridda över landet stöttar vi samverkan mellan organisationer, föreningar och andra aktörer med koppling till hästnäringen.

Häst, människa och samhälle är en trio att räkna med. Men hästnäringen har många gånger svårt att ta plats i samhället. Att arbeta tillsammans med målet att tala med en röst och dra åt samma håll ger bättre förutsättningar till påverkan i beslutsfrågor och möjlighet att sprida kunskap om hästnäringens samhällspåverkan i den egna regionen.

Nätverksform
De regionala nätverken samlar intresserade parter med lokal och regional prägel; t.ex. distrikt i Svenska Ridsportförbundet, LRF:s regioner, travsällskap och travbanor samt avels- och brukshästorganisationer, islandshäst-, western- och hästföretagarföreningar med basen i det specifika området.

Fakta Regional Samverkan

HNS samverkar via Hästnäringens Representationsråd (HRR) med de 12 största hästorganisationerna i landet. Med HRR som modell är målet med Regional Samverkan att försöka uppnå liknande nätverk ute i landet, nära lokala händelser och beslutsfattare. HNS roll är att stötta och stimulera till bildandet av dessa nätverk mellan hästnäringens regionala aktörer.

Det finns nu 17 st. nätverk med en sammanhållande samordnare (2019-03-27). Du hittar var de finns och kontaktuppgifter till samordnaren på kartan eller i dokumentet nedan.

  • Sprida information och kunskap om hästnäringens storlek, betydelse och samhällspåverkan i närområdet
  • Fungera som en kommunikationslänk mellan hästsektor, allmänhet och offentlig sektor
  • Påverkansarbete med hästen i fokus
  • Samhällsplanering, infrastruktur och markanvändning med hänsyn till hästen
  • Landsbygdsutveckling via Landsbygdsprogram eller Lokalt Ledd Utveckling
  • År 2020 finns långsiktigt hållbara nätverk i Sveriges samtliga 21 län
  • I nätverken finns en bred representation från intressenter och organisationer i den lokala/regionala hästnäringen
  • Samtliga nätverk sammanhålls av en samordnare som ansvarar för funktionen samt samordnar och driver processer
  • Nätverken arbetar efter fastställda utvecklingsplaner och/eller frågeställningar
Aktiviteter i regionerna

Save the date – 6 december 
Hästunderstödda insatser – vad är det? 
Plats: Karlskrona

Mer information

Kontakt:
Småland & Blekinges Hästforum
Maria Hjelm Nilsson
hjelmmaria@live.se
070-645 46 76

Hästföretagardag med lokalt programråd, den 12 september 
Stabergs Krog, Falun.

Kontakt:
Hästsamverkan Dalarna
Anna Ozén
info@bergshyttan.se
070-644 98 58

Nätverksträff den 11 november
kl. 10,00–15,00 på Gamlestadsvägen 4 i Göteborg.

Mer information hos Hästföretagarcentrum

Tidigare aktivitet:

Nätverksträff 190201
Uppstart med nätverksträff för hästföretagare, fokus på hållbarhet & verksamhetsutveckling.
Yesbox — Home of entrepreneurs
Ca 55 deltagare

Kontakt:
Naana Rench
naana.rench@coompanion.se
070- 980 20 35

Informationsmöten om hästnäringen med olika kommuner, i augusti och september.
Hästföretagardag planeras i december.

Kontakt:
Hushållningssällskapet Halland
Annika Larelius
alarelius@gmail.com
072-372 77 04

Hästföretagardag den 3 oktober på Frösö Hästgård. 
Dialogmöte med aktörer, politiker och företagare. 
Ca 30 deltagare

Mer information hos Hästföretagarcentrum

Kontakt:
Eva-Lena Blom
evalena.blom@gmail.com
070-641 74 10

Hästföretagardag den 4 nov 
Kl. 09.30-16.00. 
Vaggerydstravet (kafeterian) 

Mer information hos Hästföretagarcentrum

Kontakt:
Småland & Blekinges Hästforum
Ylva Larsson
ylvasnet@netscape.net
070-308 10 24

Nätverksträff planeras under hösten. 

Kontakt:
Småland & Blekinges Hästforum
Louise Lindberg
louise@agrohest.se
0499-102 46
070-292 20 46 

Hästföretagardag i samverkan med Jönköpings län, den 4 nov. 
Kl. 09.30-16.00. 
Vaggerydstravet (kafeterian)

Mer information hos Hästföretagarcentrum

Kontakt

Småland & Blekinges Hästforum 
Ingrid Karlsson 
ihkarlsson1950@gmail.com 
073-624 19 80 

Hästföretagardag den 25 november  
Sikfors konferens & fritidsby, Piteå

Mer information hos Hästföretagarcentrum

Tidigare aktivitet:

Hästföretagardag 14 maj
BODEN BUSINESS PARK
Workshop: Vilka är Bodens hästnäring?

Kontakt:
Bodens Ridklubb (www.brk.nu)
Paulina Mannberg
paulina.mannberg@brk.nu
0921-518 20

Den 24 september i Skara arrangeras det en hästdag på SLU campus i Skara:
Nationell strategi för hästföretagande – Carl Dyrendahl, LRF
Vanja Sandgren berättar om det regionala nätverket och på kvällen under ett sk. Hästcafé pratar SLU-forskare om aktuell hästforskning inom etologi och hästvälfärd.

På lördagen 28 september är det Hästival på Axevalla travbana.
Båda arrangemangen kommer att annonseras i samband med Smedjeveckan, SLU:s populärvetenskapliga vecka i Skara.

Mer information hos Hästföretagarcentrum

Kontakt:
Skara Hästland (www.skarahastland.se)
Vanja Sandgren
vanja.sandgren@slu.se
070-264 11 55

Skånsk Hästnäringsdag på Flyinge den 19 september 
Branschdag för hästnäringen 
Ca 150 deltagande

Mer information hos Hästföretagarcentrum

Kontakt:
Hästen i Skåne (www.hasteniskane.se)
Pia Pettersson
pia@trollberg.se
info@hasteniskane.se
0708-16 06 42

Hästföretagardag den 29 oktober 
– Lagstiftning och regelverk, vad behöver jag känna till som hästhållare? 
Kl. 11.00 – 15.00. 
LRF- Huset, Stockholm

Mer information hos Hästföretagarcentrum

Kontakt:
Mette Pökelmann
metteshorsework@gmail.com
070-390 56 10

Hästföretagardag den 15 oktober 
Mantorpstravet 
ca 30 deltagare

Mer information hos Hästföretagarcentrum

Tidigare aktiviteter:

Smittskyddskväll 190228
https://www.facebook.com/events/1066990636834399/
Ca 60 deltagare

Informationskväll på Näringslivets hus, Nyköping.

Kontakt:
Hästen i Sörmland
Malin Andersson
malin@hastochlantliv.se
070-790 68 67

Hästföretagardag den 26 november  
Kl. 09.30- 15.00 
Hotell Vännäs, Umeå

Mer information hos Hästföretagarcentrum

Kontakt:
Gröna Navet 
Petra Johansson 
Lärare, Forslundagymnasiet 
070-8551543 
petra.e.johansson@umea.se 

Hästföretagardag den 9 oktober 
Bergsåkers Travbana, Sundsvall 
ca 70 deltagare 

Mer information hos Hästföretagarcentrum

Tidigare aktiviteter:


Nätverksträff 190323
Härnösand ridskola
Ca 50 deltagare

Kontakt:
Mitt Hästnätverk Y
Annika Lundqvist
annika.kristina.lundqvist@gmail.com
072-523 34 25

Tidigare aktiviteter:

Nätverksträff 190410
Nätverksträff med inbjudna politiker och tjänstemän på Calrion hotel Örebro.
Ca 45 deltagare.

Mer information hos Hästföretagarcentrum

Kontakt:
Häst Örebro
Peter Odmark
peter.ovratorp@telia.com
070-588 16 65

Dokument

Kontaktuppgifter Regionala Samordnare

Ladda ner Format: pdf Storlek: 159.7 KB

Karta - hitta din närmaste samordnare!

Kontaktpersoner
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.