Regional Samverkan

Genom regionala samordnare utspridda över landet stöttar vi samverkan mellan organisationer, föreningar och andra aktörer med koppling till hästnäringen.

Häst, människa och samhälle är en trio att räkna med. Men hästnäringen har många gånger svårt att ta plats i samhället. Att arbeta tillsammans med målet att tala med en röst och dra åt samma håll ger bättre förutsättningar till påverkan i beslutsfrågor och möjlighet att sprida kunskap om hästnäringens samhällspåverkan i den egna regionen.

Nätverksform
De regionala nätverken samlar intresserade parter med lokal och regional prägel; t.ex. distrikt i Svenska Ridsportförbundet, LRF:s regioner, travsällskap och travbanor samt avels- och brukshästorganisationer, islandshäst-, western- och hästföretagarföreningar med basen i det specifika området.

Fakta Regional Samverkan

HNS samverkar via Hästnäringens Representationsråd (HRR) med de 12 största hästorganisationerna i landet. Med HRR som modell är målet med Regional Samverkan att försöka uppnå liknande nätverk ute i landet, nära lokala händelser och beslutsfattare. HNS roll är att stötta och stimulera till bildandet av dessa nätverk mellan hästnäringens regionala aktörer.

Det finns nu 17 st. nätverk med en sammanhållande samordnare (2019-03-27). Du hittar var de finns och kontaktuppgifter till samordnaren på kartan eller i dokumentet nedan.

  • Sprida information och kunskap om hästnäringens storlek, betydelse och samhällspåverkan i närområdet
  • Fungera som en kommunikationslänk mellan hästsektor, allmänhet och offentlig sektor
  • Påverkansarbete med hästen i fokus
  • Samhällsplanering, infrastruktur och markanvändning med hänsyn till hästen
  • Landsbygdsutveckling via Landsbygdsprogram eller Lokalt Ledd Utveckling
  • År 2020 finns långsiktigt hållbara nätverk i Sveriges samtliga 21 län
  • I nätverken finns en bred representation från intressenter och organisationer i den lokala/regionala hästnäringen
  • Samtliga nätverk sammanhålls av en samordnare som ansvarar för funktionen samt samordnar och driver processer
  • Nätverken arbetar efter fastställda utvecklingsplaner och/eller frågeställningar
Aktiviteter i regionerna

Kompetensutveckling, Affärsmässigt företagande – någon gång under sept/okt.
Workshop med fokus på ”Grön omsorg”- november.
Aktiviteterna kommer att genomföras inom Kalmar, Kronobergs eller Blekinge län.

Kontakt:
Småland & Blekinges Hästforum
Maria Hjelm Nilsson
hjelmmaria@live.se
070-645 46 76

Hästföretagarlunch 12 september.

Kontakt:
Hästsamverkan Dalarna
Anna Ozén
info@bergshyttan.se
070-644 98 58

Uppföljande träff utifrån tidigare träff med Hästföretagarstrategin, sker i september.

Tidigare aktivitet:

Nätverksträff 190201
Uppstart med nätverksträff för hästföretagare, fokus på hållbarhet & verksamhetsutveckling.
Yesbox — Home of entrepreneurs
Ca 55 deltagare

Föreläsare/program
Hästnäringens Nationella Stiftelse & Regional Samverkan Ellinor Fuchs, HNS
Nationell strategi för hästföretagande Carl Dyrendahl, LRF
Innovare – hästnäringens innovationsplattform Carl Dyrendahl, LRF
Hästnäringen i siffror – hur ser det ut i Göteborgsregionen Erica Lindberg, LRF Kvalitetssäkringssystem för hästföretag Erica Lindberg, LRF Senaste nytt kring aktuella frågor Erica Lindberg, LRF Häst
Gödsel som resurs Maria Kjellberg, Hästföretagarna Göteborgsregionen
En regional plattform Hållbar Hästnäring – Västra Götalandsregionen
Vad ser vi för utvecklingsmöjligheter?

Kontakt:
Naana Rench
naana.rench@coompanion.se
070- 980 20 35

Informationsmöten om hästnäringen med olika kommuner, i augusti och september.
Hästföretagardag någon gång under hösten.

Kontakt:
Hushållningssällskapet Halland
Annika Larelius
alarelius@gmail.com
072-372 77 04

Hästföretagardag den 3 oktober, Frösö Hästgård.
Dialogmöten politik och företagare.
Planeringsmöten med LRF, LRF Konsult mfl.

Mer information hos Hästföretagarcentrum

Kontakt:
Eva-Lena Blom
evalena.blom@gmail.com
070-641 74 10

Hästföretagardag den 4 nov, Vaggeryd, tema: ”Hästnäringen i siffror”, Nationella hästföretagarstrategi, konsumentköplagen, kvalitetssäkringen, workshop; politiker möter hästföretagare.
Aktiviteterna anordnas i samverkan mellan Jönköping och Kronoberg.

Kontakt:
Småland & Blekinges Hästforum
Ylva Larsson
ylvasnet@netscape.net
070-308 10 24

Tidigare aktivitet:

Hästföretagardag 14 maj
BODEN BUSINESS PARK
Workshop: Vilka är Bodens hästnäring?
Carl Dyrendahl, lantbruksekonom på LRF berättar om verksamheten och den nationella strategin för hästföretagande.
Workshop fortsättning: Bodens hästnäring i framtiden – från vision till verkstad.
Sammanfattning av dagen och presentation av nästa steg.

Kontakt:
Bodens Ridklubb (www.brk.nu)
Paulina Mannberg
paulina.mannberg@brk.nu
0921-518 20

Den 24 september i Skara arrangeras det en hästdag på SLU campus i Skara:
Nationell strategi för hästföretagande – Carl Dyrendahl, LRF
Vanja Sandgren berättar om det regionala nätverket och på kvällen under ett sk. Hästcafé pratar SLU-forskare om aktuell hästforskning inom etologi och hästvälfärd.

På lördagen 28 september är det Hästival på Axevalla travbana.
Båda arrangemangen kommer att annonseras i samband med Smedjeveckan, SLU:s populärvetenskapliga vecka i Skara.

Mer information hos Hästföretagarcentrum

Kontakt:
Skara Hästland (www.skarahastland.se)
Vanja Sandgren
vanja.sandgren@slu.se
070-264 11 55

Skånsk Hästnäringsdag på Flyinge den 19 september.

Mer information hos Hästföretagarcentrum

Kontakt:
Hästen i Skåne (www.hasteniskane.se)
Pia Pettersson
pia@trollberg.se
info@hasteniskane.se
0708-16 06 42

Tema Hästvälfärd och hållbarhet, 29 oktober hos LRF i Stockholm.

Kontakt:
Mette Pökelmann
metteshorsework@gmail.com
070-390 56 10

Hästföretagardag 15 oktober, Mantorp.

Tidigare aktiviteter:

Smittskyddskväll 190228
https://www.facebook.com/events/1066990636834399/
Ca 60 deltagare

Informationskväll på Näringslivets hus, Nyköping.

Föreläsare/program

En allmän informationskväll men speciellt för näringsidkare inom hästnäringen om och vad som händer när man drabbas av smitta, om hur man behandlar sina kunder, regler och lagar, Veterinärtläge, Försäkringsbolagets syn på det hela, samt Svenska Ridsportförbundet och SWB Sörmland.
Inbjudna gäster: Lie Numár – från Mälarkliniken berättar om smittan och hur den uppkommer/skydd/lägets rapport och statistik.
Andrea Barth, Svenska Ridsportsförbundet. Deras agerande, plan, hästägarförsäkring och vad som gäller.
Jessica Olsson, bit jurist och hästföretagare. Om vad som gäller när du driver inackorderingsstall, och hur du bör handla/behandla dina kunder. Lagligt, vad som bör ingå i ett avtal mm.
Anna Florin SWB Sörmland, berättar om deras möte kommande vecka, och hur dom ser på det hela och om vårens unghästtester mm.
Michael Theorén, Agria. Berättar om hur Agria jobbar med dessa frågor, vad som ingår i en Agria försäkring tex vid bortfall av inkomst, vem ska stå för provtagningar, karensstall, statistik för smitta vs hältor. Sammanlagt kom det ca 58 personer deltog + föreläsare

Kontakt:
Hästen i Sörmland
Malin Andersson
malin@hastochlantliv.se
070-790 68 67

Hästföretagardag den 9 oktober, Bergsåker.

Mer information hos Hästföretagarcentrum

Tidigare aktiviteter:


Nätverksträff 190323
Härnösand ridskola
Ca 50 deltagare

Föreläsare/program
Eva Gudmundsson
Kort sammanfattning av dagen:
Vi gick igenom hur aveln kan möta sporten.
Hur får vi betalt för våra hästar.
Vilka hästar behövs för vilket syfte.
Marknadsföring av hästar & resp. företag.
Kundbemötande och användandet av medier.
Ansvar/skyldigheter vid användande av ex. facebook

Kontakt:
Mitt Hästnätverk Y
Annika Lundqvist
annika.kristina.lundqvist@gmail.com
072-523 34 25

Tidigare aktiviteter:

Nätverksträff 190410
Nätverksträff med inbjudna politiker och tjänstemän på Calrion hotel Örebro.
Ca 45 deltagare.

Föreläsare/program
Hästnäringens Nationella Stiftelse & Regional Samverkan Ellinor Fuchs, HNS
Nationell strategi för hästföretagande – Carl Dyrendahl, LRF
Hästnäringen i siffror (BI-modell) — hur ser det ut i Örebroregionen, Tobias Heldt, Fil. Dr. Högskola Dalarna

Kontakt:
Häst Örebro
Peter Odmark
peter.ovratorp@telia.com
070-588 16 65

Dokument

Kontaktuppgifter Regionala Samordnare

Ladda ner Format: pdf Storlek: 159.7 KB

Karta - hitta din närmaste samordnare!

Kontaktpersoner
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.