Regional Samverkan

Genom regionala koordinatorer utspridda över landet stöttar vi samverkan mellan organisationer, föreningar och andra aktörer med koppling till hästnäringen.

Häst, människa och samhälle är en trio att räkna med. Men hästnäringen har många gånger svårt att ta plats i samhället. Kanske delvis för att sektorn är splittrad via många olika inriktningar och intressen. Att arbeta tillsammans med målet att tala med en röst och dra åt samma håll ger bättre förutsättningar till påverkan i beslutsfrågor och möjlighet att sprida kunskap om hästnäringens samhällspåverkan i den egna regionen.

Modellen Regional Samverkan
HNS samverkar via Hästnäringens Representationsråd (HRR) med de 12 största hästorganisationerna i landet. Med HRR som modell är grundtanken med Regional Samverkan att försöka uppnå liknande nätverk ute i landet, nära lokala händelser och beslutsfattare. HNS roll är att stötta och stimulera till bildandet av dessa nätverk mellan hästnäringens regionala aktörer. Regionalt innebär i detta sammanhang i huvudsak länsvis.

Nätverksform
De regionala nätverken samlar intresserade parter med lokal och regional prägel; t.ex. distrikt från Svenska Ridsportförbundet och LRF, travsällskap och travbanor samt avels- och brukshästorganisationer, islandshäst-, western- och hästföretagarföreningar med basen i det specifika området. För att hålla samman och strukturera arbetet i nätverken engageras en koordinator som också blir symboliskt arvoderad av HNS.

Nyhetsbrev regional Samverkan
Frågor och svar om Regional Samverkan

Det finns nu 16 st. nätverk med en sammanhållande koordinator (2017-03-01). Du hittar var de finns och kontaktuppgifter till koordinatorn i dokumentet nedan.

  • Sprida information och kunskap om hästnäringens storlek, betydelse och samhällspåverkan i närområdet
  • Fungera som en kommunikationslänk mellan hästsektor, allmänhet och offentlig sektor
  • Påverkansarbete med hästen i fokus
  • Samhällsplanering, infrastruktur och markanvändning med hänsyn till hästen
  • Landsbygdsutveckling via Landsbygdsprogram eller Lokalt Ledd Utveckling
  • År 2020 finns långsiktigt hållbara nätverk i Sveriges samtliga 21 län
  • I nätverken finns en bred representation från intressenter och organisationer i den lokala/regionala hästnäringen
  • Samtliga nätverk sammanhålls av en koordinator som ansvarar för funktionen samt samordnar och driver processer
  • Nätverken arbetar efter fastställda utvecklingsplaner och/eller frågeställningar
Dokument

Kontaktuppgifter Regionala Koordinatorer

Ladda ner Format: pdf Storlek: 141.1 KB

Hästnäringens Samhällsnytta

En översiktlig sammanställning av hästnäringens påverkan och betydelse i det svenska samhället.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 242.6 KB

Kontaktperson
Ellinor Fuchs Projektledare
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.