En brygga mellan stad och land

Samhällets allt snabbare urbaniseringen gör behovet att komma ut på landsbygden större och hästnäringen erbjuder en rad aktiviteter för att möta denna efterfrågan. Vi på HNS arbetar för att låta hästen ta landet närmre staden och förbättra förutsättningarna att utöva sitt intresse eller verksamhet – oavsett var man bor.

Hästen i samhällsnära arbete

Hästen är tillbaka på våra gator och torg som en både social och miljövänlig arbetare.

Regional Samverkan

Genom regionala koordinatorer utspridda över landet stöttar vi samverkan mellan organisationer, föreningar och andra aktörer med koppling till hästnäringen.

Statistikmodell för hästnäringen

Vi vet mycket om vår hästnäring men inte tillräckligt. Denna nya statistikmodell ska ge…
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.