Kompetens i samverkan: projekt Europeiska socialfonden (ESF)

Hästnäringen ska med finansiering från ESF tillsammans bli bättre på kompetensutveckling och bygga en struktur som kan stötta branschens verksamheter och företag.

Projektet Kompetens i samverkan ska hitta en modell som säkerställer ett enkelt och effektivt sätt för företag i hästnäringen att kontinuerlig arbeta med kompetensutveckling samt att bygga en struktur som kan stötta branschen i kompetens- och utvecklingsfrågor både strategiskt och operativt.

Några konkreta exempel på områden som ingår i projektet:

  • Framtagande av modell för kompetensanalys och strategisk planering som är anpassad och utvecklad tillsammans med företagen, och som kan tillgängliggöras digitalt.
  • Att ta fram en enkel men effektiv modell där företagen själva kan analysera sina verksamheters behov när det kommer till kompetensutveckling kopplat till verksamhetens utveckling.
  • 30 företag som har deltagit i utbildning kring arbetsgivarrollen och strategisk kompetensförsörjning.

Långsiktiga mål

  • Öka intresse och förståelse för vikten av kontinuerlig kompetensutveckling som kan säkerställa branschen, företagen och individens utveckling.
  • Stärka samverkan mellan deltagande parter så att samarbetet blir långsiktigt.
  • Öka kunskap kring könsstereotypa mönster och normer så att individer inom branschen blir mer medvetna i sin vardag.

Mer information om projektet finns i dokumenten nedan.

Inbjudan till hästföretag och föreningar

Inbjudan hästföretag och föreningar

Projektet Kompetens i samverkan söker nu hästföretag och föreningar som vill delta i projektet och få utbildning i strategisk kompetensförsörjning.

Har du svårt att hitta personal till din verksamhet? Vill du öka dina kunskaper om hur du blir en attraktiv arbetsgivare och hur du hittar och utvecklar kompetens som motsvarar verksamhetens behov? Då är detta något för dig! Läs mer om vad utbildningen innehåller i inbjudan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 932.2 KB

Nuläge

Projektet har genomfört en planerings- och analysfas som pågått under sex månader. Nu har projektet övergått i genomförandefasen som är på 24 månader. Projektet kommer inom kort att söka deltagande företag till de kommande utbildningarna.

Under projektet kommer denna sida kontinuerligt utvecklas med mer information och uppdateringar.

Fakta Kompetens i samverkan

Projektet finansieras via Europeiska socialfonden (ESF) med 2 388 029 kr, vilket motsvarar 47% av totalt budgeterade kostnader. Resterande 53% utgörs av medfinansiering från medverkande organisationer i form av bland annat arbetstid och kontanta medel.

Slutdatum för projektet är 31 maj 2020.

ESF stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. ESF är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Läs mer på www.esf.se

Medverkande organisationer

Wången
Ridskolan Strömsholm
Flyinge
Svensk Travsport
Svenska Ridsportförbundet
LRF Häst
Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästsportens Folkhögskola

Dokument

Ansökan Kompetens i samverkan

Ansökan med projektbeskrivning av projektet Kompetens i samverkan som finansieras via Europeiska socialfonden.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 719.3 KB

Beslut Kompetens i samverkan

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) för projektet Kompetens i samverkan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 736.1 KB

Kontaktpersoner
Sara Westholm Ansvarig arbetsmarknadsfrågor
Malin Connysson Forskningsansvarig/lärare Wången
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.