fbpx

Det här gör vi

Vi arbetar för och med hästnäringen. Som en paraplyorganisation vill vi förbättra förutsättningarna för hästar och hästvänner.

Vi är övertygade om att både människan och samhället blir lite bättre med häst. Därför bygger vår verksamhet på nedanstående fokusområden. Vi tror att hästnäringen kan bidra till att bygga ett bättre samhälle, baserat på glädje, gemenskap och framtidstro, samtidigt som vi bygger intern tillväxt och stabilitet.

Hästen och folkhälsan

HNS arbetar för att stärka hästens möjligheter inom området Hästunderstödda Insatser samt aktiviteter med syfte att främja en god folkhälsa. Här har vi samlat kunskap och goda exempel från inspirationsdagen ”Hästen, folkhälsan och Agenda 2030” med hopp om att fler kan inspireras samt aktiveras och hitta möjliga vägar till samverkan på området.

Ny strategisk plan 2020-2023

HNS nya strategiplan sträcker sig från 2020-2023 och tar avstamp i ett antal omvärldstrender vi identifierat som avgörande för hästnäringens fortsatta attraktivitet och fortlevnad.

Bli bäst på häst

Bli bäst på häst är en webbkurs med fokus på välfärd, som ligger på sajten HästSverige. Den är helt kostnadsfri och innehåller sex kursavsnitt som tar avstamp i olika hästmiljöer.

Våra strategiområden

HNS strategiområden formulerar tillsammans med visionen en konkret inriktning för vårt fortsatta arbete.

Hästen är vår mest värdefulla resurs och grunden för hela hästnäringen. God hästhållning samt en omsorg om hästens välfärd, hälsa och välbefinnande är alltid högsta prioritet.

Hästen spelar en viktig roll såväl ur ett samhällsperspektiv som för den enskilda individen. En hållbar utveckling och tillväxt ska ta hänsyn till både hästen och samhället, såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Utbildningar i hästnäringen kännetecknas av hög vetenskaplig kvalitet, motsvarar branschens behov för framtiden, svarar mot omvärldens krav och innebär en god anställningsbarhet.

Hästnäringen erbjuder aktiviteter samt lika villkor och möjligheter för alla kring hästen. Arbetsmarknaden är utvecklad med hållbara, trygga och attraktiva hästjobb. Det engagemang som finns vårdas och tillvaratas samtidigt som nya vägar att engagera flera utforskas.

Nyheter

Hästnäringen i siffror

360 000

hästar gör Sverige till det ett av de häst-tätaste länderna i Europa.

38 000

helårssysselsättningar skapas av hästnäringen.

72 miljarder

är hästnäringens bidrag till den samhällsekonomiska omsättningen.

500 000

personer rider regelbundet och ytterligare 500 000 människor har regelbunden kontakt med hästar.

600 000

fotbollsplaner går åt till beten och för att odla foder till Sveriges hästar.

1 200 000

personer besöker Sveriges travbanor under ett år.

HästSverige

Hästkunskap baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Ett måste för alla hästvänner.

Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.